MỤC LỤC "THỜI SỰ THẦN HỌC" THEO NĂM

Xem thêm: Chủ đề các số Thời sự Thần học


NĂM 2021

Số 93 (Tháng 08/2021) : Khuôn mẫu thánh thiện

Lịch sử các thánh Kitô giáo, Roberto Rossetti, tr. 11-42.
Thánh Đa Minh : Sử ký và thánh ký, Phan Tấn Thành, tr. 43-86.
Sự thánh thiện thời nay, Benoît Pellistrandi, tr. 87-121.
Khuôn mẫu thánh thiện theo Đức thánh cha Phanxicô, Ivan Salvadori, tr. 122-144.
Khuôn mẫu thánh thiện bên Đông phương Kitô giáo, Cebrià M. Pifarré, tr. 145-174.
Sự dữ qua nhãn quan hiện tượng luận-thông diễn học của Paul Ricoeur, Giuse Nguyễn Đoàn Tân, tr. 175-214.

Số 92 (Tháng 05/2021) : Bác ái xã hội

Số 91 (Tháng 02/2021) : Tình Cha và Tình Anh

“Mầu nhiệm” thánh Giuse : Xưa và Nay, José Cristo Rey García Paredes, tr. 13-38.
Thần học thánh Giuse, Tarcisio Stramare, tr. 39-57.
Thiên Chúa là Cha, Xabier Pikaza, tr. 58-76.
Ba cấp độ tình cha của Thiên Chúa trong Tân Ước, Romano Penna, tr. 77-108.
Tình huynh đệ kitô giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 109-135.
Huấn giáo về tình huynh đệ, José-Román Flecha-Andrés, tr. 136-161.
Văn kiện tình huynh đệ nhân loại ký tại abu dhabi, Felix Körner, tr. 162-182.
Thông điệp Fratelli Tutti: Tóm lược Giáo huấn Xã hội của Đức thánh cha Phanxicô, Marcel Rémon, tr. 183-192.
Mục vụ di dân Việt Nam : Thần học Di dân và “Đối thoại Người nghèo”, Nguyễn Trung Tây, S.V.D, tr. 193-218.  

NĂM 2020

Số 90 (Tháng 11/2020) : Thần học thập giá

Sự tiến triển của thần học thánh giá trong Tân Ước, Michel Gourgues, tr. 13-34.
Thần học thập giá trong lịch sử giáo hội, Barnabas M. Ahern, tr. 35-54.
Thần học về thập giá trong phụng vụ Tây Phương, Manuel Garirino, tr. 55-85.
Thập giá và mầu nhiệm cứu độ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 86-138.
Huyền nhiệm cuộc thương khó, Flavio di Bernado, tr. 139-190.

Số 89 (Tháng 08/2020) : Các giáo mẫu

Mater Ecclesia- Giáo hội là Mẹ, Lê Loan, tr. 19-59.
Đức Maria, Mẹ Giáo hội, Tsth, tr. 60-71.
Phụ nữ trong văn học Kitô giáo bốn thế kỷ đầu, Gioan Nguyễn Long Quân, O.P, tr. 72-112.
Các sư mẫu trong sa mạc, Tsth, tr. 113-133.
Những phụ nữ được xếp chung với các Giáo phụ, Maria Burger, tr. 134- 153.
Những nhà huyền bí giữa thời đại phát triển Kinh viện, Phêrô Bạch Thành Duy, O.P, tr. 154-199.

Số 88 (Tháng 05/2020) : Thần học tự nhiên nhiên

“Natura” trong lịch sử Triết học và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-57.
Luật tự nhiên - Thần học luân lý, Enrico Chiavacci, tr. 58-98.
Các “luật” Vật lý, Micae Trần Văn Thành, O.P, tr. 99-129.
Cuốn sách thiên nhiên: lịch sử của một ẩn dụ nằm giữa Khoa học và Thần học, Giuseppe Tanzella-Nitti, tr. 130-162.
Sự đóng góp của Thông điệp Laudato Si’, Peter Kodwo Appiah Turkson, tr. 163-197.

Số 87 (Tháng 02/2020) : Thần học chính trị

Thần học chính trị trải qua lịch sử, Michele Nicoletti, tr. 19-39.
Thần học chính trị thế kỷ XX, Bozena Stencel, tr. 40-60.
Kinh Thánh với chính trị, Giorgio Jossa, tr. 61-97.
Giáo hội và chính quyền, Gustavo Irrazábal, tr. 98-118.
Triết học chính trị theo thánh Tôma Aquinô, Peter Koritansky, tr. 119-159.
Giáo huấn của Hội thánh về chính trị, Enrique Castillo Corrales, tr. 160-184.
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 185-218.
Con người là chi?, Tsth, tr. 219-223. 

NĂM 2019

Số 86 (Tháng 11/2019) : Thần học truyền giáo

Ý nghĩa các từ ngữ: Missio, Evangelizatio, Missiologia, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-30.
Lịch sử truyền giáo, Stephen Bevans, tr. 31-63.
Những văn kiện của Giáo hội về truyền giáo trong 100 năm qua, Tsth, tr. 64-104.
Cần một đối thoại ngôn sứ cho những vấn đề truyền giáo hôm nay, Phêrô Đỗ Cao Cương, S.V.D, tr. 105- 129.
Hai ngàn năm sứ vụ truyền giáo của Giáo hội tại Á châu, Felipe Gomez, tr. 130-152.
Các khuynh hướng Kitô học ở Á châu, Rocco Viviano, tr. 153-207.

Số 85 (Tháng 08/2019) : Triết học Công giáo

Sự thành hình Triết học Kitô giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 21-56.
Triết học Kinh Viện: Sự dung hòa giữa Đức Tin Và Lý Trí, Tạ Văn Tịnh, O.P, tr. 57-90.
Triết học với đức tin: Những bài học lịch sử, Luis Augusto Campos Flórez, tr. 91-108.
Tương quan giữa Triết học với Thần học, Tsth, tr. 109-136.
Những nguyên tắc căn bản của Triết học Công giáo, Alan Vincelette, tr. 137-165.
Những thăng trầm của học thuyết thánh Tôma, James A. Weisheipl, tr. 166-190.
Martin Luther và Triết học, Pawel Andrzej Gajewski, tr. 191-211.

Số 84 (Tháng 05/2019) : Giải thích Kinh Thánh

Lịch sử việc giải thích Kinh Thánh, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-58.
Lịch sử ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh, Miren Junkal Guevara Llaguno, tr. 59-79.
Việc giải thích Kinh Thánh: những nguyên tắc Công giáo, Peter S. Williamson, tr. 80-109.
Giới thiệu khái quát văn kiện ơn linh hứng và chân lý của sách Thánh của ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh (2014), Mark Reasoner, tr. 110-139.
Dân tộc do thái và sách Thánh của họ trong Kinh Thánh Kitô giáo, Giuseppe Ghiberti, tr. 140-165.
Kinh Thánh và luân lý: Một dự án thông diễn, Giuseppe De Virgilio, tr. 166-195.
Christus Vivit: Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng về tuổi trẻ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 196-213.

Số 83 (Tháng 02/2019) : Tâm lý học tôn giáo

Lịch sử tâm lý học Tôn giáo, Gioan Nguyễn Long Quân, O.P, tr. 11-45.
Tâm lý học và tâm linh, Martín F. Echavarría, tr. 46-77.
Trưởng thành nhân bản, trưởng thành Kitô hữu, Antonio Avila Blanco, tr. 78- 100.
Tâm lý học mục vụ: Những khuynh hướng, Nhóm giảng viên ĐH Bonaventura, tr. 101-117.
Những giá trị và lý tưởng cuộc đời, Amedeo Cencini, tr. 118-139.
Những hướng dẫn của Huấn quyền về chuyên môn của Tâm lý học, TGM. Angelo Vincenzo Zani, tr. 140-165.
Những định hướng cho việc sử dụng các chuyên môn về Tâm lý học, Bộ Giáo dục Công giáo, tr. 166-190.
Tôn giáo và khoa học: Vài ghi nhận về lối tiếp cận, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 191-215. 

NĂM 2018

Số 82 (Tháng 11/2018) : Chứng nhân

Chứng tá trong Kinh Thánh, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 11-47.
Chứng tá và tử đạo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 48- 78.
Công đồng Vaticanô II và lời kêu gọi mọi người nên thánh, Fernando Retamal Fuente, tr. 79-109.
Sự thánh thiện và tiến trình phong thánh trong Giáo hội, Guido Mazzotta, tr. 110-133.
Những vị thánh trong đời sống hôn nhân trải qua lịch sử Giáo hội, Hermut Moll, tr. 134-152.
Vấn tính về chân lý trong tư tưởng Martin Heidegger, Dương Ngọc Dũng, tr. 153-204.
Việc đổi mới số 2267 trong sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Tsth, tr. 205-211.

Số 81 (Tháng 08/2018) : Chiến tranh và Hoà bình

Kinh Thánh và những cuộc chiến của Thiên Chúa, Hồng y Gianfranco Ravasi, tr. 11-36.
Chiến tranh và luân lý Kitô giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 37-63.
Chiến tranh Tôn giáo, Pablo J. Ginés, tr. 64-74.
Hoạt động của Giáo hội Công giáo trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Hieronymus Bùi Thiện Thảo, tr. 75-96.
Hòa bình theo Kinh Thánh, Nicolò M. Loss, tr. 97- 113.
Lịch sử hòa bình, Renzo Paternoster, tr. 114-142.
Đức thánh cha Biển Đức XV: người kiến tạo hoà bình, Hieronymus Bùi Thiện Thảo, O.P, tr. 143-161.
Văn hóa hòa bình, Juan Del Rio Martin, tr. 162-189.
Quyền hòa bình, Tsth, tr. 190-199.

Số 80 (Tháng 05/2018) : Tuổi trẻ

Tuổi trẻ dưới cái nhìn lịch sử văn hóa, Alessandro Cavalli, tr. 13-35.
Giới trẻ dưới góc nhìn của một số lý thuyết tâm lý học, Nguyễn Long Quân, O.P, tr. 36-80.
Giới trẻ trong Kinh thánh, Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 81-110.
Lịch sử mục vụ giới trẻ, DPG, tr. 111-138.
Mục vụ giới trẻ là gì?, Don Rossano Sala S.D.B, tr. 139-155.
Lịch sử các ngày Đại Hội giới trẻ quốc tế, Bình Hoà, tr. 156-176.
Vài tản mạn suy tư về người trẻ Việt Nam ngày nay bước theo Đức Kitô: thách đố và đáp trả, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 177-190.
Giới thiệu Tông huấn Gaudete et exsultate, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 191-207.

 Số 79 (Tháng 02/2018) : Phẩm giá phụ nữ

Các văn kiện Huấn quyền về phụ nữ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-46.
Kitô giáo và cuộc giải phóng phụ nữ, Angela Ales Bello, tr. 47-84.
Quyền lực và Phụ nữ: hai câu chuyện lịch sử, Donatella Scaiola, tr. 85-106.
Tác vụ của các Diaconissa trong Giáo hội thời xưa, Ủy ban Thần học quốc tế, tr. 107-120.
Lịch sử phong trào nữ quyền, Laia San José, tr. 121-137.
Thần học Phụ nữ và Thần học Nữ quyền, Alice Dermience, tr. 138-158.
Thần học Nữ quyền Á châu, Hyun Hui Kim, tr. 159-177.
Nữ Tu ‘Miền Thượng’ Làm ‘Mẹ’, Nữ tu Lê Loan, tr. 178-194. 

NĂM 2017

Số 78 (Tháng 11/2017) : Truyền thống Kitô Giáo của Nước Nga

Giáo hội Nga trải qua lịch sử, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-42.
Thần học Nga, Bernhard Schultze, tr. 43-66.
Những khuôn mẫu thánh thiện của Giáo hội Nga, Vladimir Zelinskij, tr. 67-89.
Ký sự một người hành hương, Hồng y Tomas Splidik, S.J, tr. 90-124.
Dostoyevsky và vấn nạn về Thiên Chúa, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 125-151.
Đường tâm linh của Toltoy, Gary Hamburg, tr. 152-190.
Triết học trong xã hội đang biến đổi, Bùi Văn Nam Sơn, tr. 191-201.

Số 77 (Tháng 08/2017) : Loan báo Tin Mừng cho ASEAN

Lược sử Đông Nam Á, Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P, tr. 11-58.
Các tôn giáo tại Đông Nam Á, Barbara Watson Andaya, tr. 59-75.
Tầm ảnh hưởng của người Hoa và viễn cảnh loan báo Tin Mừng cho cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á, Phêrô Trịnh Minh Phú, O.P, tr. 76-108.
Đạo Islam tại Đông Nam Á, Imtiyaz Yusuf, tr. 109-130.
Giáo hội với các dân tộc bản địa, Sebastian Karotemprel, S.D.B, tr. 131-153.
Kitô giáo tại Đông Nam Á, Tsth, tr. 154-203.

Số 76 (Tháng 05/2017) : Thánh Linh

Thần Khí luận: những viễn ảnh, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 12-54.
Các ân huệ Thánh Linh và con đường nên thánh, Javier Sesé, tr. 55-86.
Các hoa trái của Thánh Linh, Raffaele Calabro, tr. 87-106.
Đặc sủng Thánh Linh theo Tân Ước và các văn kiện Hội Thánh, Giuse Nguyễn Trị An, O.P, tr. 107-147.
Một suy tư về đặc sủng đời tu, Lê Loan, tr. 148-172.
Một lễ ngũ tuần mới? Thần học Công giáo và “phép rửa trong Thánh Thần”, Ralph Martin, tr. 173-207.

Số 75 (Tháng 02/2017) : Cánh chung

Cánh chung luận trong lịch sử các Tôn giáo, Richard Landes, tr. 13-33.
Cánh chung luận trải qua lịch sử Hội thánh, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 34-67.
Đối chiếu thời gian theo triết học và văn hóa với thời gian theo cánh chung luận Kitô giáo, Đa Minh Đinh Trí Dũng, tr. 68-93.
Chết và bất tử, Paul O'Callaghan, tr. 94-114.
Làm chết êm dịu và kinh nghiệm về cái chết trong bệnh viện, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 115-141.
Thần học Kitô giáo và thuyết luân hồi, Giovanni Ancona, tr. 142-155.
Đời sống vĩnh cửu trong Kinh Thánh và truyền thống, Riccardo Battocchio, tr. 156-175.
Martin Lutero trong sử học Công giáo và trong Giáo hội Công giáo hiện nay, Antonio Rehbein Pesce, tr. 156-199.

NĂM 2016

Số 74 (Tháng 11/2016) : Thế giới di động

Hiện tượng di dân, Giuse Đinh Đức Huỳnh, S.S.S, tr. 13-40.
Thần học về di dân, Giuse Đinh Đức Huỳnh, S.S.S, tr. 41-56.
Di dân và giáo huấn xã hội của Giáo hội, Michael A. Blume, S.V.D, tr. 57-79.
Những hướng dẫn mục vụ du lịch, HĐ Giáo hoàng về Mục vụ cho Di dân, tr. 80-132.
Hành hương trong năm toàn xá, HĐ Giáo hoàng về Mục vụ cho Di dân, tr. 133-181.
Hành hương và du lịch tôn giáo: thử tìm cách định nghĩa, Maciej Ostrowski, tr. 182-195.
Xã hội học các dòng tu, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 196-221.

Số 73 (Tháng 08/2016) : Mỹ đạo

Cái đẹp trong lịch sử Triết học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 7-34.
Kinh Thánh với cái đẹp, Adalberto Sisti, O.F.M, tr. 35-51.
Đức Giêsu, người đẹp tuyệt trần?, Joseph Ratzinger, tr. 52-60.
Cái đẹp có phản ánh Thiên Chúa không?, Matej Stroky, tr. 52-85.
Cái đẹp trong mạc khải Kitô giáo theo Hans Urs von Balthasar: từ siêu việt Thần học đến Figure của Kitô học “tự huỷ”, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 86-110.
Giáo hội và nghệ thuật: từ Công đồng Vaticanô II đến nay, Mauro Mantovani, S.D.B., tr. 111-129.
Via Pulchritudinis: con đường ưu việt để loan báo Tin Mừng và đối thoại, Hội đồng Giáo hoàng Đặc trách về Văn hóa, tr. 130-182.
Mỹ học tại Việt Nam, Paul Nguyễn Đình Vịnh, O.F.M, tr. 183-221.

Số 72 (Tháng 05/2016) : Thần học lịch sử & Lịch sử thần học

Thiên Chúa ngươi ở đâu? Vài tiền đề cho suy tư Thần học về lịch sử vào đầu thế kỷ XXI, Juan Alberto Casas Ramírez, tr. 13-36.
Ý nghĩa của lịch sử theo Kitô giáo: hy vọng và tình yêu lân tuất, Pedro Barrajón, L.C, tr. 37-57.
Lịch sử Giáo hội: sử học hay Thần học?, Jesús Álvarez Gómez, C.M.F, tr. 58-76 .
Những quan điểm khác nhau về Thần học trải qua lịch sử Kitô giáo, José M. A. Rovira Belloso, tr. 77-109.
Thần học Đông phương và Thần học Tây phương, Raniero Cantalamessa, OFM Cap, tr. 110-162.
Giới thiệu Tông huấn "niềm vui của tình yêu", Phan Tấn Thành, O.P, tr. 163-189.
Phương thức học tập ở Đại học, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, tr. 190-206.

Số 71 (Tháng 02/2016) : Lòng Chúa thương xót

Lòng thương xót: Kinh Thánh và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-44.
Lòng thương xót của Thiên Chúa: từ Vatican II đến năm thánh lòng thương xót, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 45-70.
Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ trong phụng vụ, Lm. Antôn Hà văn Minh, tr. 71-95.
Các thừa tác viên của lòng thương xót, cách riêng qua bí tích giao hoà, Phêrô Nguyễn Thiên Cung, tr. 96-116.
Trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa: Huấn giáo, Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền, tr. 117-131.
Thực thi lòng thương xót, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 132-152.
Quan điểm của huấn quyền thời nay về hình phạt, Gustavo Irrazábal, tr. 135-188.
Thực tập “từ bi” trong đạo Phật, Đạt-lai Lạt-ma XIV, tr. 189-214.

NĂM 2015

Số 70 (Tháng 11/2015) : Phục vụ Lời Chúa

Đức Kitô - Lời Thiên Chúa: từ Dei Verbum đến Verbum Domini, Emili Marlés Romeu, tr. 11-31.
Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh, Joy Philip Kakkanattu, tr. 32-57.
Những đường hướng nghiên cứu Cựu Ước hiện nay, Ignacio Chuecas, tr. 58-76.
Nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước: toàn cảnh lịch sử và những hàm ý đối với thần học hệ thống, Fernando Ramos, tr. 77-103.
Rao giảng Lời Chúa: Lịch sử và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 104-134.
Lịch sử và các khuôn mẫu truyền giáo, Mario Menin, tr. 135-166.
Giáo huấn của Giáo hội về việc dạy Giáo lý: từ Công Đồng Vaticanô II đến nay, Md Phạm Thuý, tr. 167-197.
Thần học về truyền thông trên mạng, Antonio Spadaro, S.J., tr. 198-114.

Số 69 (Tháng 08/2015) : Hy vọng

Hy vọng: Thánh Kinh và truyền thống Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-35.
Khuôn mặt hy vọng: Thông điệp Spe Salvi của Đức Bênêđictô XVI trong bối cảnh Thần học hiện đại, Domingo García Guillén, tr. 36-62.
Những góc nhìn về “niềm hy vọng Kitô giáo” qua “Thần học hy vọng” của Moltmann và Thông điệp Spe Salvi của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Gioan Phê Ny, O.P, số 69, tr. 63-69.
Đức hy vọng: Sứ mạng của người Công giáo cho thế giới hôm nay, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 90-108.
Cánh chung và phụng vụ, Jesús Castellano Cervera, O.C.D, tr. 109-141.
Đức Maria: Dấu chỉ của hy vọng, Krzysztof Charamsa, tr. 142-172.
Không có môi sinh luận nếu không có nhân luận tương xứng, Đức cha Juan Antonio Reig Pla, tr. 173-190.
Vấn đề môi trường trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, Đức cha Giampaolo Crepaldi, tr. 191-201.

Số 68 (Tháng 05/2015) : Khoa học tôn giáo 

Dẫn nhập vào các khoa học Tôn giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 13-39.
Triết học các Tôn giáo: những khuôn mẫu chính, Andrea Aguti, tr. 40-69.
Hiện tượng luận Tôn giáo, Juan Martín Velasco, tr. 70-92.
Xã hội học Tôn giáo: nhìn lại hành trình, William Mauricio Beltrán Cely, tr. 93-118.
Từ tự do tín ngưỡng đến Thần học tự do, Julio L. Martinez, S.J., tr. 119-159.
Fundamentalism, Massimo Introvigne, tr. 160-183.
Tôn giáo và bạo động: Thiên Chúa Tam Vị, nhân loại hợp nhất niềm tin độc Thần Kitô giáo bài trừ bạo động, Tsth, tr. 184-197.
Cách thế xuất gia trong văn hoá Việt Nam: trường hợp xuất gia theo tư tưởng Phật giáo, PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền, tr. 198-222.

Số 67 (Tháng 02/2015) : Con người

Những đường hướng khảo cứu về con người: các ngành khoa học nhân văn, các môn nhân học, Bình Hoà, tr. 11-30.
Nhân luận trong Hiến chế Gaudium et Spes, Francesco Scanziani, tr. 31-53.
Hướng tới một nền nhân học toàn vẹn, Mieczyslaw Albert Krapiec, O.P, tr. 54-84.
Thần học về thân xác của thánh Gioan Phaolô II, Jean Laffitte, tr. 85-100.
Phụ nữ trong các văn kiện của huấn quyền sau Công đồng, Carmen Aparicio Valls, tr. 100-132.
Mục vụ đô thị, Carlos María Galli, tr. 133-162.
Các giáo xứ: lịch sử và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 163-189.
Thần học đời sống thánh hiến: những góc độ tiếp cận, Mario Midali, S.D.B, tr. 190-215.

NĂM 2014

Số 66 (Tháng 11/2014) : Đời sống Thánh hiến

Những khuôn mẫu của đời sống Thánh Hiến trong ngàn năm thứ nhất, Giancarlo Rocca, tr. 11-36.
Thần học về các hình thái lịch sử của đời Thánh Hiến, Carlos Alfonso Azpiroz Costa, O.P, tr. 37-46.
Nguồn gốc đời tu trì Kitô giáo tại Việt Nam, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 47-86.
Dòng Mến Thánh Giá: Đôi nét về nguồn gốc và phát triển, Anna Hồ Thị Quyết, MTG Khiết Tâm, tr. 87-113.
Đời sống ẩn sĩ: Vài nét về lịch sử, quy chế dành cho các ẩn sĩ của Giáo phận Tarragona, Tây Ban Nha, Bình Hoà, tr. 114-133.
Các trinh nữ tận hiến, Uỷ Ban Giáo sĩ và Tu sĩ, HĐGM Italia, tr. 134-165.
Đời tu Phật giáo nguyên thuỷ: Con đường giải thoát, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 166-193.
Tu là một chọn lựa tự do, tu là cõi phúc dành cho ai dám chết, Maria Lê Thị Thanh Nga. C.N.D, tr. 193-216.

Số 65 (Tháng 08/2014) : Giáo hội học & Thánh mẫu học

Thông điệp Ecclesiam Suam của chân phước Phaolô VI, Bình Hoà, tr. 11-29.
Giáo hội học trải qua lịch sử, Eloy Bueno de la Fuente, tr. 30-53.
Chúa Ba Ngôi và Giáo hội, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 54-92.
Công đồng Vatican II: sự thánh thiện Kitô hữu - thành tựu hay lên đường? Hồng ân và trách nhiệm, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 93-122.
Thánh mẫu học từ Vaticanô II đến nay, Salvatore M. Perrella, O.S.M, tr. 123-150.
Hiện tượng tục hóa: quan điểm xã hội học và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 151-178.
Năm mươi năm đối thoại liên tôn, Tấn Anh, tr. 179-199.

Số 64 (Tháng 05/2014) : Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân

Nhìn lại 50 năm Hiến chế Sacrosanctum Concilium, Juan-Miguel Ferrer, tr. 11-28.
Satan trong Phụng vụ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 29-65.
Thần học về các Thiên Thần, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 66-103.
“Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và Phụng vụ”, Corrado Maggioni, S.M.M, tr. 104-139.
Thiền và cầu nguyện: hướng đến một cuộc đối thoại tâm linh, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 140-186.
Tôn giáo của cư dân nam bộ: cái nhìn tổng quan, Ts. Lý Tùng Hiếu, tr. 187-211.
Kinh Thánh với văn hóa Việt Nam, Tsth, tr. 212-215.

Số 63 (Tháng 02/2014) : Thần học Đại kết

Dẫn nhập các từ ngữ, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-22.
Lịch sử những cuộc phân ly và hợp nhất, Bình Hoà, tr. 23-45.
Giáo hội Công giáo với việc đại kết, Tấn Anh, tr. 46-74.
Các Giáo hội Đông phương, Bình Hoà, tr. 75-117.
Các Giáo hội cải cách, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 118-162.
Tình hình đại kết hiện nay, Hồng y Kurt Koch, tr. 163-189.
Vài nét đặc trưng nơi diện mạo Đức Kitô theo Vaticanô II, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 190-218.

NĂM 2013

Số 62 (Tháng 11/2013) : Đức tin và tín ngưỡng

Một số điểm cơ bản trong niềm tin Ấn giáo, Lê Đức Thiện, O.P, tr. 11-38.
“Tin” trong quan niệm giải thoát của Phật giáo, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 39-63.
“Tín 信” trong tư tưởng Nho giáo, Giuse Trần Ngọc Thiện, O.P, tr. 65-88.
Thần học các tôn giáo dưới lăng kính của Công Đồng Vaticanô II, Nguyễn Tiến Dưng, A.A, tr. 89-127.
Giáo hội với những người vô thần, vô tín ngưỡng, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 128-156.
Hội Đồng Tứ Giáo, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 157-176.
Các Công Đồng trong lịch sử Giáo hội, Bình Hoà, tr. 177-206.

Số 61 (Tháng 08/2013) : Đức tin và Luân lý

Thần học luân lý sau Vatican II những công trường thi công, Phạm Hoàng Dũng, O.P, tr. 15-44.
Những vấn đề luân lý hiện nay theo Thông điệp ánh rạng ngời chân lý, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 45-72.
Kinh Thánh và luân lý, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 73-90.
Đức Kitô trong Thần học luân lý, Bình Hoà, tr. 91-115.
Cái nhìn của giáo hội về người đồng tính & hôn nhân đồng giới, Louis Nguyễn Anh Tuấn, tr. 116-129.
Niềm hy vọng cho người đồng tính luyến ái, Catholic Medical Association (CMA), tr. 130-141.
Đức tin và luân lý sự sống, Trần Như Ý Lan, C.N.D, tr. 142-170.
FABC và việc loan báo Tin Mừng tại châu Á, Phaolô Bùi Văn Đọc, tr. 171-186.
Một vài ghi nhận về những đóng góp của Giáo hội tại Việt Nam về giáo dục, Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B, tr. 187-205.
Giới thiệu Thông điệp Lumen Fidei, Tsth, tr. 206-215.

Số 60 (Tháng 05/2013) : Đức tin và những vấn đề xã hội

Tính thời sự của Thông điệp Pacem in terris, Mario Toso, tr. 11-34.
Sự tiến triển của giáo huấn xã hội, Rafael Maria Sanz de Diego S.J, tr. 35-55.
Năm đức tin và giáo lý xã hội của Giáo hội, José Bullón Hernández, tr. 56-87.
Nhân quyền trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Hồng y Tarcisio Bertone, tr. 88-114.
Quyền lợi và nghĩa vụ của các Kitô hữu trong bộ Giáo luật, Lorenzo Lorusso, O.P, tr. 115-136.
Phụ nữ và bình đẳng trong nền văn hóa mới, Mª Teresa López, tr. 137-161.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội về chính trị, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 162-205.
Thư tịch tham khảo về giáo huấn xã hội của Giáo hội, Tsth, tr. 206-210.

Số 59 (Tháng 02/2013) : Thông truyền Đức tin

Catechesis - Catechismus Catechetica, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-45.
Công Đồng Vaticanô II và vấn đề giáo dục, Jean-Louis Bruguès, O.P, tr. 46-68.
Đức tin và phương pháp suy tư Thần học: Edward Schillebeeckx, Joseph Tân Nguyễn, O.F.M, tr. 69-89.
Giảng sứ điệp hòa giải trong Chúa Kitô cho Văn hóa Việt Nam, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 90-105.
Mục vụ: Hoạt động và Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 106-130.
Giáo luật để làm chi?, Julian Herranz, tr. 131-154.
Những trường hợp tháo cởi dây hôn phối nhờ đặc ân đức tin, Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, O.P, tr. 155-178.
Bộ giáo luật ba mươi năm qua: Những bổ sung và sửa đổi, Tsth, tr. 155-178.
Thượng hội đồng giám mục 2012: Những gì còn lại, Sandro Magister, tr. 194-207.

NĂM 2012

Số 58 (Tháng 11/2012) : Năm Đức tin

Đức tin trong Thần học, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 11-44.
“Tin vào ai”, “Tin vào điều gì” và “Tin” trong Tin Mừng Gio-an, Giuse Lê Minh Thông, O.P., tr. 45-74.
Đức tin và các tín biểu: sự tiến triển và vai trò của các tín biểu trong các thế kỷ đầu, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 75-100.
Năm đức tin của Đức Thánh Cha Phaolô VI, Tsth, tr. 101-126.
Vài quan điểm Thần học nổi bật của sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, Joseph Ratzinger, tr. 127-151.
Mối tương quan giữa Triết học và Thần học theo Jacques Maritain và tôn sư Tôma, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 152-181.
Những suy tư về tương lai Thần học về người giáo dân của FABC, Peter N.V. Hai, tr. 182-207.

Số 57 (Tháng 08/2012) : Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ

Tiến trình đào tạo linh mục: những khuôn mẫu Thần học và lịch sử, Juan Esquerda Bifet, tr. 5-33.
Đào tạo linh mục trong các Dòng tu, Tsth, tr. 34-68.
Linh đạo giáo phận của linh mục hay linh đạo của linh mục Giáo phận, Giuseppe Ferraro, S.J, tr. 69-97.
Thế nào là linh mục trong Dòng Đa Minh?, Thomas P. Rausch, S.J, tr. 98-119.
Thánh Gioan Avila, Tiến sĩ Hội thánh, Manuel Ruiz Jurado, tr. 121-133.
Giáo hội thánh thiện và vấn đề tội lỗi của các thành viên trong Giáo hội: Quan điểm của Jacques Maritain, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 134-162.
Thần học đời tu trong vòng 50 năm qua, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 163-186.

Số 56 (Tháng 05/2012) : Caritas quaerens intellectum

Bài giảng của Đức thánh cha Gioan XXIII nhân lễ tuyên phong Martinô de Porres lên bậc hiển thánh, ĐGH Gioan XXIII, tr. 7-11.
Caritas - Veritas, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 12-35.
Hoạt động bác ái của Hội thánh qua các thời đại, Antoni Esteve I Sera, tr. 36-56.
Từ niềm tin vào Đức Kitô đến việc lựa chọn người nghèo, Gustavo Gutierrez, O.P, tr. 57-74.
Chăm sóc sức khỏe và giảng thuyết, An-bê-tô Nguyễn Lộc Thọ, O.P, tr. 75-87.
Mục vụ sức khỏe: lịch sử, những ý tưởng, những lãnh vực, Renato Di Menna, tr. 88-117.
Vương quốc Thiên Chúa và Giáo hội trong cuộc tranh luận thần học thế kỷ XX, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 118-149.
Những nguyên tắc nền tảng của một nền nhân học chính trị trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 150-179.
Thần học ngày nay: Những viễn tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn - Giới thiệu văn kiện mới của Uỷ ban Thần học Quốc tế, Tsth, tr. 180-187.

Số 55 (Tháng 01/2012) : Fides quaerens dialogum

Thánh Tôma Aquinô: Giáo huấn của ĐGH Bênêđictô XVI vào buổi tiếp kiến chung thư tư hằng tuần tại quảng trường thánh Phêrô, Biển Đức XVI, tr. 7-31.
Thử tìm trực giác căn bản trong cuộc đời và học thuyết của thánh Tôma, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 32-60.
Tương quan giữa tự nhiên và ân sủng trong tư tưởng tôn sư Tô-ma, Giuse Nguyễn Hữu Nghị, O.P, tr. 61-80.
Luật tự nhiên và đối thoại văn hóa, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 81-109.
Fides Quaerens Dialogum: Các phương pháp thần học của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu, Peter N.V. Hai, tr. 110-149.
Đức Giêsu, vị thánh chịu đóng đinh và phục sinh, Jonathan Tan Yun-Ka, tr. 150-186.
“Đạo” (道) theo quan điểm Nho giáo, Giuse Trần Ngọc Thiện, O.P, tr. 187-223.
Từ thiền đến Lời Chúa, Shigeto Oshida, tr. 224-251.

NĂM 2011

Số 54 (Tháng 11/2011) : Các nguồn mạch Thần học

Thời sự Thần học - Thần học thời sự, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 5-26.
Phương pháp đọc Kinh thánh: đi tìm ý nghĩa câu chuyện, Lê Minh Thông, tr. 27-64.
Các Thượng Hội Đồng Giám mục, Tsth, tr. 65-89.
Những văn kiện của uỷ ban Thần học quốc tế, Tsth, tr. 90-95.
Thần học của Joseph Ratzinger: Những tư tưởng chủ đạo, Pablo Blanco, tr. 96-134.
Những biến chuyển trong Thần học Chúa Ba Ngôi sau Công đồng Vaticanô II, Maria Đinh Thị Sáng, O.P, tr. 135-158.
Các mô hình giáo hội Á châu, Peter N.V. Hai, tr. 159-186.
Thần học về tử đạo trong giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II, Kottacka Chacko Lilly, tr. 187-219.
Lời cầu nguyện sau một cuộc thảm sát các Kitô hữu, Daoud Lamei, tr. 220-227.

NĂM 2010

Số 1 (Tháng 03/2010) : Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Phương Anh, tr. 9-15.
Sự dữ, một vấn đề nan giải, Minh Sơn, O.P, tr. 16-47.
Phải chăng lịch sử của tự do bắt đầu từ sự dữ?, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 48-58.
Anh La-da-rô hãy bước ra khỏi mồ, Timothy Radcliffe, O.P, tr. 59-80.
Đạo ông bà, Phan Cường, tr. 81- 92.
Quan niệm cứu độ của Phật giáo và Kitô giáo, Thanh Nhơn, tr. 93-107.
Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài trên văn hóa Việt Nam, Hoàng Thiên, tr. 108-138.

NĂM 2009

Số 4 (Tháng 12/2009) : …Và Thiên Chúa đã làm Người

Từ Thiên Chúa nhập thể đến con người nhập cuộc, Giuse Mai Văn Điệp, tr. 9-19.
Sống chiều kích nhập thể trong những điều bình thường, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 20-28.
Phẩm giá con người trong mầu nhiệm nhập thể, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 29-34.
Từ mầu nhiệm tội nguyên tổ đến mầu nhiệm nhập thể, Anh Phương, tr. 41-46.
Nhập thể, nhập thế, nhập tâm, An Phong, tr. 47-56.
Thánh Giuse trong biến cố giáng sinh, Hoàng Anh, O.P, tr. 68-75.
Mầu nhiệm nhập thể, Walter Drum, tr. 76-111.
Đâu là ý nghĩa uyên nguyên của sự cứu độ, Rikk Watt, tr. 112-128.
Nền tảng Tân Ước của linh đạo linh mục, John R. Donahe, tr. 129-142.
Chức linh mục cộng đồng của các tín hữu, Nguyễn Đăng Trực, O.P, tr. 143-149.
Đào tạo linh mục giáo phận và dòng tu những điểm đồng quy, Thomas D.Williams, tr. 150-159.
Chức linh mục thừa tác và lời khuyên Phúc Âm, Nguyễn Đăng Trực, O.P, tr. 160-165.
Chức linh mục Anh Em Dòng Giảng Thuyết, Nguyễn Đăng Trực, O.P, tr. 166-174.

Số 3 (Tháng 09/2009) : Chân lý giải thoát

Dửng dưng tôn giáo hay vô cảm với chân lý, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 17-26.
Sống sự thật theo gương Chúa Giêsu, Hoàng Anh, O.P, tr. 38-45.
Nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 52-67.
Công bằng và tình liên đới, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 68-75.
Thánh linh mục Gioan Maria Vianney, gưỡng mẫu các linh mục, Gioan Phaolô II, tr. 76-91.
Niềm vui của các linh mục được thánh hiến cho phần rỗi của thế giới, Biển Đức XVI, tr. 92-95.
Lý tưởng và số phận, K'Bao, tr. 96-100.
Là linh mục tôi nhìn vào Đức Kitô, Huy Công, tr. 101-108.

Số 2 (Tháng 06/2009) : Thế giới tiến hoá hay sáng tạo

Tạo dựng và tiến hóa tư tưởng của cha Biển Đức XVI, Bùi Thiện, tr. 7-17.
Từ chân lý mạc khải đến sứ vụ truyền giáo, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 7-16.
Tìm hiểu thuyết tiến hóa, George Sim Johnston, tr. 18-26.
Để sự thật trở nên đẹp, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 27-37.
Vũ trụ và sự sống ẩn tàng Đấng siêu nhiên, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 27-37.
Thần học về thuyết tiến hóa, Quốc Văn, tr. 38-44.
Thái độ của giáo hội và một số thần học gia đối với thuyết tiến hóa, Thanh Nhơn, tr. 45-48.
Tìm kiếm chân lý, Timothy Radcliffe, O.P, tr. 46-51.
Thuyết tiến hóa trong thần học Kitô giáo, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 49-57.
Hướng đến một nền thần học Kitô giáo về tiến hóa, An Phong, tr. 70-82.
Tiến hóa sáng tạo và đức tin Công giáo, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 83-91.
Chức linh mục công giáo, một thách đố của thế giới hiện đại, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 127-138.
Vai trò đích thực của chức linh mục trong hội thánh, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 147-157.

Số 1 (Tháng 03/2009) : Giáo dục Kitô giáo trong gia đình

Gia đình con đường hy vọng, Bùi Thiện, tr. 7-11.
Gia đình, trụ cột của văn minh và tình yêu, Bùi Gia Minh, tr. 12-17.
Một bí quyết hạnh phúc cho gia đình Kitô giáo, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 18-23.
Hôn nhân Kitô giáo và đòi hỏi của lời cam kết, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 24-37.
Đâu là tương lai của gia đình Kitô hữu, Trần Bình, tr. 38-48.
Giáo dục gia đình, Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P, tr. 49-66.
Giáo dục tôn giáo nơi các gia đình có con trẻ, ..., tr. 67-85.
Khơi lại nguồn mạch trung tín, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 86-94.
Gia đình và đạo đức Internet, Vũ Tuấn, tr. 95-106.
Gia đình Việt Nam trước những biến động của xã hội, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 107- 114.
Nguyên lý hiếu đạo trong truyền thống gia đình Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 115-127.
Bưa cơm gia đình Việt Nam, Đỗ Trung Thành, tr. 128-136.
Canh tân việc Giáo Dục đức tin cho thiên niên kỷ III, ...

NĂM 2008

Số 5 (Tháng 12/2008) : Hồng ân Nhập thể

Dấu ấn nhập thể trong tập Gitanjali của Tagore, Giuse Lương Hồng Phong, tr. 6-19.
Mầu nhiệm nhập thể tình yêu trao tặng bản thân của Thiên Chúa, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 20-29.
Nhập thể gợi lên hình ảnh và thái độ cho việc hội nhập văn hóa, Giuse Nguyễn Văn Phương, tr. 30-39.
Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và người phàm được đổi mới, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 40-50.
Một góc nhìn về hồng ân nhập thể, Phêrô Lê Văn Chính, tr. 51-62.
Đức Giê su có thực sự là con người không?, Pierre Guilbert, tr. 63-68.
Con người hay Thiên Chúa được đảm nhận nơi Đức Giêsu, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 69-71.
Tánh Không Phật giáo, quan niệm "nhập thể" trong triết học phương Đông, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 72-89.
Sự tự hủy trong mầu nhiệm nhập thể, qua thư Philípphê 2,6-11, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 90-111.
Việc nhập thể và sự tự do của Thiên Chúa, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 112-121.
Mầu nhiệm nhập thể trong công trình cứu độ, Giuse Võ Minh Huy, tr. 122-134.

Số 4 (Tháng 09/2008) : Lời Chúa

Lời Chúa có nghĩa là gì?, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 7-11.
Lời nhập cuộc vào lịch sử loài người, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 12-27.
Bản thể “Lời” trong sự đối chiếu với vũ trụ luận Đông Phương, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 28-46.
Trình bày Lời Chúa cho người Việt hôm nay, Giuse Mai Văn Điệp, tr. 47-58.
Lời là bánh cho dân Thiên Chúa, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 57-71.
Lời Chúa trong sứ vụ của các Kitô hữu, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 72-85.
Sức mạnh Lời Chúa với người trẻ hôm nay, Giuse Hà Đình Tuấn, tr. 86- 92.
Lời Chúa, lời ngỏ thân tình, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 93-103.
Tản mạn về Lời Chúa trong sứ vụ của hội thánh và chân dung người sứ giả Lời Chúa, Phêrô Lê Văn Chính, tr. 104-131.

Số 3 (Tháng 06/2008) : Tin Mừng sự sống

Sự sống hồng ân Thiên Chúa ban tặng và trách nhiệm của con người, Phêrô Lê Văn Chính, tr. 5-14.
Văn hóa sự sống toàn diện, Nguyễn Trọng Viễn, O.P, tr. 15-24.
Tin mừng sự sống, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 25-32.
Quà tặng sự sống, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 33-38.
Lòng kính ngưỡng sự sống trong bản sắc văn hóa Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 39-53.
Sự sống và vấn đề dân số, P.X Trần Kim Ngọc, tr. 54-66.
Phái tính tình yêu và bi kịch, Trần Văn Thơ, tr. 67-72.
Mầu nhiệm sự sống, Bs. Nguyễn Lan Hải, tr. 73-88.
Một bé thơ chào đời niềm vui hay nghiệp chướng, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 89-96.
Sự sống và nhân vị, một thách đố trong gia đình hiện nay, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 97-105.
Giáo hội và vấn đề phá thai, Đa Minh Trần Bình Tiên, tr. 106-117.
Đi tìm quyền sống và quyền được tôn trọng của người nhiễm HIV, Giuse Hà Đình Tuấn, tr. 118-127.

Số 2 (Tháng 03/2008) : Giáo dục Kitô giáo

Sư phạm của Thiên Chúa nền tảng giáo dục Kitô giáo, Gioan Phê Ny Ngân Giang, O.P, tr. 1-16.
Đạo đức giáo dục trong tư tưởng nho giáo, Nguyễn Hải Đăng, O.P, tr. 17-37.
Sự khủng hoảng trong nền giáo dục công giáo và giải pháp của thánh Tôma, Kathleen Willett Redle, M.F.A, tr. 38-48.
Đức Giêsu trong truyền thống tôn sư trọng đạo, Phaolô Cao Chu Vũ, O.P, tr. 49-58.
Giáo dục lương tâm giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo, Quốc Quang, tr. 59-75.
Thử tìm một đường hướng giáo dục Kitô giáo cho người trẻ trong thời đại hôm nay, Hoàng Anh, O.P, tr. 76-87.
Giáo dục Kitô giáo trong môi trường gia đình theo tinh thần Vaticanô II, Hoàng Văn Hòa, tr. 88-101.
Tương quan gia đình trẻ khởi đầu lao lung, Hoài Sơn, tr. 101-108.
Giáo dục hậu hôn nhân, câu chuyện của những người xây nhà, Giuse Nguyễn Dũng, tr. 109-128.
Môi trường giáo dục-Trăm mối tơ vò, Trần Bình, tr. 129-146.

Số 1 (Tháng 01/2008) : Đức Giêsu thành Nazareth

Người Kitô hữu nhập thế nhìn trong ánh sáng của mầu nhiệm Nhập Thể, Thanh Phong, tr. 1-8.
Thiên tính của Đức Giêsu theo Tin Mừng Nhất Lãm, Trần Văn Thơ, tr. 9-16.
Các lạc thuyết về thiên tính của Đức Kitô trong ba thế kỷ đầu, Giuse Nguyễn Đình Chiến, tr. 17-24.
Đức Ki-Tô - Ngôn Sứ Và Thầy Dạy, Hoàng Thy, tr. 25-32.
Việc tôn thờ nhân tính Đức Kitô, Minh Nhật, tr. 33-40.
Duy nhất tính của "cái tôi" nơi Đức Kitô, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 41-48.
Chúa Giêsu và đức vâng phục,..., tr. 49-74.
Thần học về thập giá theo Kinh Thánh, thánh Phaolô và lịch sử, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 75-90.
Hiệu quả cứu độ của sự phục sinh, Duy Phạm, tr. 105-118.

NĂM 2006

Số 46 (Tháng 12/2006) : Toàn cầu hoá

Toàn cầu hóa, Trần Vịnh, tr. 5-79.
Chúng ta đang ở đâu?, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 80-92.
Giới trẻ Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa, Anh Điệp, tr. 93-106.
Ước mong một thế giới tốt đẹp hơn, Giacôbê Vũ Thế Hanh, tr. 107-138.

Số 45 (Tháng 09/2006) : Quyền bính

Quyền bính trong đời sống, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 5-14.
Con là Đá, Trần Bình, tr. 15-32.
Quyền bính trong đời sống, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 33- 53.
Những khía cạnh luân lý của quyền lực, Thomas McMahon, tr. 54-75.
Quyền bính và Dân chủ trong Giáo hội, Minh Sơn, O.P, tr. 76-92.
Tuyên xưng chân lý Kitô giáo trong một thế giới đa nguyên, theo quan điểm của đức Bênêđictô XVI, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 93-111.

Số 44 (Tháng 06/2006) : Tạo dựng và Tiến hoá

Con người trong dòng lịch sử tạo dựng và tiến hóa, Minh Sơn, O.P, tr. 5-53.
Thần học về sự tạo dựng, Hòa Bình, tr. 54-78.
Từ lời ru của mẹ đến Lời hằng sống của Đức Kitô, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 79-88.
Thần học về Logos theo các giáo phụ, Đinh Vịnh, tr. 89-108.
Thần học về niềm vui, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 109-129.
Quyền lực và vinh quang trong đời tận hiến, Giuse Nguyễn Quang Huy, O.P, tr. 130-144.

Số 43 (Tháng 03/2006) : Người Di-gan hiện đại – Thần học về di dân

Di dân - Dấu chỉ của thời đại, Đa Minh Trần Bình Tiên, tr. 7-16.
Di dân - “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 17- 27.
Vấn đề nhân quyền của người di cư, Graziano Battistella, tr. 28-48.
Thần học về di dân, Fabio Baggio, tr. 49-78.
Mục vụ cho người di dân - Một góc nhìn, Phêrô Phạm Duy Khánh, tr. 79- 87.
Gia đình trong thời đại di dân, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 88-101.

NĂM 2005

Số 42 (Tháng 12/2005) : Thế tục hoá – Vấn đề của thời đại

Tục hóa, còn đó những nỗi lo, Trần Bình, tr. 7-14.
Thử nhìn lại xu hướng thế tục hóa trong thời đại hôm nay, Antôn Mai Văn Hùng, tr. 15-34.
Tự do và đam mê dục vọng, Nguyễn Bảo, tr. 40- 47.
Phải chăng có tục hóa thời kinh tế thị trường, Lê Văn La Vinh, tr. 48-55.

Số 41 (Tháng 09/2005) : Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày

Để ở với chúng con luôn mãi, Charles De Foucauld, tr. 7-15.
Thánh lễ, công trình của Thiên Chúa, Jean-Maria Vianney, tr. 16-25.
Sống bí tích Thánh Thể-với hành trình đức tin của Đức Maria, Quốc Văn, tr. 26-38.
Thánh Thể và Hội Thánh, Henri De Lubac, tr. 39-64.

Số 40 (Tháng 06/2005) : Tiệc ly và Thánh Thể

Thánh Thể, Bữa ăn Hiệp Thông, Giuse Hoàng Văn Hòa, O.P, tr. 5-16.
Bữa tiệc ly của Chúa diễn ra lúc nào?, Vỵ Hương, tr. 17-25.
Bí tích Thánh Thể, khảo luận cuối cùng của thánh Tôma Aquinô, Marie Nicole Boiteau, tr. 26-31.
Thánh lễ, phải chăng là một “nghi lễ”?, Trần Kiều, O.P, tr. 32-38.
Những bữa tiệc Do thái giáo và Thánh Thể, C. Perrot, tr. 39-58.

Số 39 (Tháng 03/2005) : Thánh Thể, nguồn ánh sáng và nguồn sự Sống

Thánh Thể là Một Bữa Tiệc, Đỗ Huy, tr. 5-15.
Thánh Tôma với Lễ Mình Thánh Chúa, Phan Tấn Thành, O.P, tr. 16-24.
Tìm Hiểu vài hình thức Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh lễ, Hoàng Văn, tr. 25-31.
Lịch sử việc Tôn thờ Thánh Thể, Huy Nghĩa, O.P, tr. 32-46.
Thánh Thể, nguồn lương thực Thần linh, Lê Văn La Vinh, O.P, tr. 47-51.
Thánh Thể, Ánh Sáng và Nguồn Sự Sống của Thiên niên kỷ mới,...., 52-78.
Nữ giới Á châu nghĩ gì về Đức Giêsu, Chung Huyn Kyung, tr. 80-113.
Người linh mục và cuộc khủng hoảng thất vọng giữa lòng Giáo hội, Timothy Radcliffe, O,P, tr. 114-130.
Này Con là Đá, Quốc Văn, O.P, tr. 131-149.

NĂM 2004

Số 38 (Tháng 12/2004) : Từ bữa ăn thường ngày đến bí tích Thánh Thể

Thánh Thể làm nên Giáo hội, Quốc Văn, tr. 7-19.
Mầu nhiệm tự hủy của Thiên Chúa để ban ơn Cứu độ, Trần Huy, O.P, tr. 20-29.
Từ bữa ăn thường ngày đến Bí tích Thánh Thể, Quốc Văn, tr. 30-54.
Thánh Thể, Mầu nhiệm cứu độ, Jean-Pierre Jossua, tr. 55-81.

Số 37 (Tháng 09/2004) : Danh xưng của Thiên Chúa

Chúa là Cha! Chúa là Mẹ, Dom Pierre Miquel, tr. 5-67.
Linh đạo của các ẩn sĩ sa mạc, Bùi Thiện, tr. 89-103.
Tin Mừng và văn hóa, Phan Tấn, tr. 121-144.

Số 36 (Tháng 03/2004) : Hội nhập Tin Mừng và Văn hoá Việt Nam

Hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam 1, Lê Văn La Vinh, tr. 45-61.
Hội nhập Tin Mừng vào văn hóa Việt Nam 2, Việt Dũng, tr. 62-74.
Từ tư tưởng của học giả Nguyễn Trường Tộ đến hội nhập Tin Mừng vào Văn hóa Việt Nam, Bùi Gia Minh, tr. 75-84.
Anh chị em của Chúa Giêsu, Giuse Trần Trung Liêm, O.P., tr. 85-104.

Số 35 (Tháng 12/2004) : Những nẻo đường Tâm linh Châu Á

Tiểu sử thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, Tsth, tr. 7-11.
Linh đạo Kitô giáo Việt Tộc, có hay không?, Thanh Trúc, tr. 12-24.
Sự gặp gỡ giữa Trang Tử của trí tuệ tự nhiên và Đức Giêsu Tin Mừng, Mác-ti-nô Nguyễn Thanh Tuyền, tr. 25-94.
Cái thiêng và vấn đề hội nhập văn hóa ở Việt Nam, Trần Văn Việt, O.P, tr. 95-118.
Truyền giáo, Gia-cô-bê Vũ Thế Hanh, tr. 119-126.
Bài học rút ra được qua gương các vị truyền giáo ở Việt Nam trong giai đoạn đầu, Giuse Phạm Công Liêm, tr. 127-44.

NĂM 2003

Số 34 (Tháng 12/2003) : Phong trào New Age

Vài nét tổng quan về phong trào New Age, Vân Hạ, tr. 7-17.
Cùng đọc qua văn kiện " Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống", Trung Nguyễn, tr. 18-49.
Giới thiệu văn kiện Tòa thánh về "New Age", Trung Nguyễn, tr. 50-65.
Một số nhận định về New Age, Michel Lacroix, Bernard Ugeux, tr. 66-72.
Suy tư về văn kiện "Đức Giêsu Kitô, Đấng mang đến nguồn nước hằng sống", Tất Trung, Minh Tuấn, tr. 73-100.

Số 33 (Tháng 09/2003) : Ba lời khuyên Phúc Âm

Vâng phục vì Nước Trời, José Cristo Rey García Paredes, CMF, tr. 6-30.
Đức Khó nghèo vì Nước Trời, José Cristo Rey García Paredes, CMF, tr. 31-74.
Sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời, José Cristo Rey García Paredes, CMF, tr. 75-104.

Số 32 (Tháng 06/2003) : Tình yêu - hôn nhân - gia đình

Tình yêu và hôn nhân trong Thánh kinh, Bùi Minh Đức, tr. 7-26.
Hôn nhân và gia đình theo quan điểm nhân chủng học và xã hội học, Thanh Tuyền, tr. 27-53.
Lịch sử hôn nhân công giáo, Anh Phương, tr. 54-70.
Tiến triển của Thần học hôn nhân trong thế kỷ 20, Trọng Nghĩa, tr. 71 - 90.
Gia đình Việt Nam, mảnh đất phì nhiêu cho hạt giống Tin Mừng, Quốc Văn, tr. 91-105.
Truyền giáo và Văn hóa trong thế kỷ XIX, Aylward Shorter, tr. 106-125.

Số 31 (Tháng 03/2003) : Đau khổ một thách đố

Đau khổ, thân phận con người, Lương Phong, tr. 7-27.
Những nỗi đau ngọt ngào, Quốc Văn, tr. 28-46.
Khi đau khổ gõ cửa nhà bạn, Ferdinad T. Hernando, tr. 47-53.
Bàn luận về ý nghĩa khổ đau theo Quan Niệm của Victor E. Frankl, Thanh Tuyền, tr. 54-63.
Vấn đề đau khổ trong chiều hướng đối thoại tôn giáo, Hans Küng, tr. 64-84.
Những đóng góp của Khoa Giải thích Triết học cho việc giải thích Kinh thánh, Thái Dương, tr. 85-95.
Truyền thống Kitô giáo về chiến tranh chính nghĩa, Lisa Sowle Cahill, tr. 96-109.

NĂM 2002

Số 30 (Tháng 12/2002) : Ơn cứu độ nơi người chan chứa

Cứu độ, cứu rỗi, cứu thế, Thành Phương, tr. 7-14.
Ơn cứu độ trong niềm tin Kitô giáo, Quốc Việt, tr.15- 32.
Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa, Monika Hellwig, tr. 33-56.
Một phác thảo về kế hoạch Thiên Chúa cứu độ trong Do thái-Kitô giáo, Tư Cù, tr. 57-69.
Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ, Anh Phương, tr. 70-80.

Số 29 (Tháng 09/2002) : Giáo hội Chúa Kitô

Giáo hội học sau Công đồng Vaticanô II, Kim Thao, tr. 7-14.
Giáo hội bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, K'Bao, tr. 15-33.
Tạo một thiên đường từ trái đất, Nobert Brox, tr. 34-45.
Cuộc nhập thể đầu tiên của Kitô giáo, A. N. Sherwin-White, tr. 46-57.
Ngôn ngữ - Hiện sinh cộng đồng, Jacque J. Natanson, tr. 58-71.
Giáo hội, tôi bộc của Chúa Cha và của nhân loại, J. M. R Tillard, tr. 72-81.
Hội nhập Văn hoá và những cuộc truyền giáo thời hậu cải cách, Aylward Shorter, tr. 83-100.
Phật giáo “gợi ý gì” cho niềm tin của bạn?, Thanh Bình, tr. 101-109.

Số 28 (Tháng 06/2002) : Kính mừng Maria

Lòng sùng kính Đức Maria và vấn đề đại kết, L. Lochet, tr. 7-23.
Hình ảnh Tin Mừng về Người Mẹ Đức Giêsu, E. Schillebeeckx, O.P, tr. 24-52.
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria trong phạm vi ân sủng, J. Galot, S.J, tr. 53-58.
Mẹ các tín hữu, Hugo Rahner, tr. 59-80.
Linh đạo theo Đức Maria, J. M. Perrin, O.P, tr. 81-93.
Kinh Mân Côi, Tsth, tr. 94-99.

Số 27 (Tháng 03/2002) : Thần học về ảnh thánh Icon

Nghệ thuật thánh, nghệ thuật trong phụng vụ, Hanh Thông, tr. 7-19.
Kỹ thuật vẽ Icon, Trần Thái Hiệp, tr. 20.
Bài suy niệm trước bức ảnh Chúa Ba Ngôi, Jean Grangette O.P, tr. 21-24.
Ảnh thánh - Bài giảng dành cho cộng đoàn thánh Mác-cô, Tsth, tr. 25-57.
Ảnh thánh Icon, Anh Phương, tr. 58-59.
Ảnh thánh Icon dưới cái nhìn của anh em Chính Thống giáo, Vân Hạ chuyển ngữ, tr. 60-80.
Hội nhập Văn hóa và những cuộc truyền giáo thời đầu, Aylward Shorter, tr. 82-103.

NĂM 2001

Số 25&26 (Tháng 12/2001) : Thần học về mạc khải

Mạc khải và việc nhập thể, Bình Hòa, tr. 7-14.
Mạc khải và đức tin, Thanh Phương, tr. 15-24.
Mạc khải và dấu lạ, Huynh Công, tr. 25-34.
Mạc khải và Hội thánh, Huynh Đệ, tr. 35-55.
Mạc khải và niềm tin trong Phật giáo, An Phong, tr. 57-77.
Hướng tới một lối giải thích mới cho kinh Coran trên quê hương Islam, Linh Nguyên, tr. 78-107.
Đức Giêsu và các nền văn hoá, Aylward Shorter, tr. 109-129. Một Đức Giêsu Việt Nam - Người Anh cả và là vị Tổ tiên con dân đất Việt: Tại sao không?, Peter C. Phan, tr. 130-143.
Nguồn cội phương Nam của “Đạo”, Vô Trú, tr. 144-149.
Lectio Divina trong thừa tác vụ mục vụ, Trương Nhã, tr. 150-163.

Số 24 (Tháng 06/2001) : Thần học về nhập môn Kinh Thánh

Những vấn đề thần học nhập môn Kinh Thánh, Bình Hòa, tr. 7-22.
Sách giáo lý Công giáo với việc giải thích Kinh Thánh, Chung Trần, tr. 23-31.
Thần học về ơn linh hứng trải qua lịch sử, Bình An, tr. 32-38.
Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội thánh, Trường Ca, tr. 39-60.
Kinh Thánh và việc cầu nguyện, Hoa Trang, tr. 61-65.
Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh, Bình Hòa, tr. 66-70.
Những đóng góp của Công đồng Va-ti-ca-nô II về ơn Linh hứng Kinh Thánh, Atonio Maria Artola, tr. 71-99.

Số 23 (Tháng 03/2001) : Đối thoại và chân lý

Đối thoại và Chân Lý, Donald J. Goergen, O.P, tr. 7-24.
Lời Chúa, các tôn giáo và văn hóa thế giới, Claude Geffré, O.P, tr. 25-52.
Đối thoại và rao giảng Tin Mừng, Quốc Văn, tr. 53-61.
Hội nhập văn hóa và ơn cứu độ, Aylward Shorter, tr. 62-81.

NĂM 2000

Số 22 (Tháng 12/2000) : Mừng 2000 năm Chúa giáng sinh

Đêm thánh Noel, Phương Tây, tr. 7-12.
Thần học nhập thể theo thánh Gioan, Phương Tây, tr. 13-18.
Mầu nhiệm Giáng sinh, Phương Nam, tr. 19-32.
Ngôi Lời mạc khải, Phương Bắc, tr. 33-47.
Ngôi Lời hóa thành nhục thể, Phương Bắc, trg. 48-56.
Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, Phương Thanh, tr. 57-65.

Số 21 (Tháng 09/2000) : Đối thoại liên tôn

Đối thoại trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo: Văn hóa đối thoại, Thái Lam Hồng, tr. 7-16.
Văn hóa đối thoại ?, Tam Chung lược dịch, tr. 17-40.
Tương quan giữa Đức Kitô với những con đường cứu độ khác, Nguyễn Thái, tr. 41-60.
Thần học về các tôn giáo trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo, Nguyễn Thanh Phương, tr. 61-69.
Thuật ngữ Kitô giáo trong hội nhập văn hóa, Aylward Shorter, tr. 71-88.
Hội nhập văn hóa theo tông huấn giáo hội tại Á châu, Mặc Giao, tr. 89-102.
Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng Islam tại thành phố Hồ Chí Minh, Châu Trần, tr. 103-120.

Số 20 (Tháng 06/2000) : Lectio Divina

Truyền thống đọc Lời Chúa - Lectio Divina trong Do thái giáo và Kitô giáo, Tsth, tr. 7-22.
Lectio Divina và đời sống thiêng liêng, Hồng y Carlos Martini, tr. 23-34.
Các văn bản cho thấy Lectio Divina là quan trọng và đáng thực hành, Tsth, tr. 35-39.
Lectio Divina - Tiếp cận Lời Chúa, Tsth, tr. 40-63.
Một mẫu Lectio Divina: Khải huyền 20,7-10, Tsth, tr. 64-70.
Thay đổi văn hóa, Aylward Shorter, tr. 72-88.

Số 19 (Tháng 03/2000) : Đời sống Kitô giáo

Luật tự nhiên, Tsth, tr. 5-18.
Tội lỗi và ơn thánh, Bình Hòa, tr. 19-33.
Bài giảng trên núi, Phan Cường, tr. 34-59.
Sám hối và tin vào Tin mừng, Tư Cù, tr. 60-63.
Luân lý trong cuộc đời, Việt Nam, tr. 64-71.

NĂM 1999

Số 18 (Tháng 12/1999) : Thần học truyền giáo

Những vấn đề Thần học truyền giáo, Tấn Hứa, tr. 7-16.
Hoạt động truyền giáo theo Thông điệp Redemptoris Missio, Bình Hòa, tr. 17-26.
Những chặng đường truyền giáo của Giáo hội, Phan Cường, tr. 27-47.
Phúc Âm với các nền văn hóa, Phương Nam, tr. 48-57.
Tân Phúc Âm hóa, Phương Anh, tr. 58-64.
Một cách thế mới để Giáo hội luôn hiện diện tại Á châu, ĐHY Julius Darmaatmadja, tr. 65-74.
Văn hóa và Tôn giáo, Aylward Shorter, tr. 75-91.

Số 17 (Tháng 09/1999) : Thần học căn bản

Thần học căn bản, Bình Hòa, tr. 5-15.
Thần học về mặc khải, Tấn Hứa, tr. 30-39.
Nữ Thần học, Kim Thao, tr. 40-49.
Thần học sinh thái, Phương Nam, tr. 50-59.
Một lối nhìn thần học, Tsth, tr. 60-69.

Số 16 (Tháng 06/1999) : Kitô luận

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là con người, Bình Hòa, tr. 26-39.
Những vấn đề Kitô học hiện đại, Kim Thao, tr. 32-37.
Những vấn đề chung quanh thập giá và cuộc Phục sinh của Đức Kitô, Hoa Trang, tr. 40-45.
Mầu nhiệm cứu rỗi, Phan Thiên, tr. 46-51.
Đức Kitô nhìn từ bên ngoài, Việt Nam, tr. 52-57.
Kitô luận theo thánh Thomas D’Aquin, Tu sĩ Khoa Kin, tr. 58-65.
Vị trí Đức Kitô như trung gian duy nhất của ơn cứu độ trong xu hướng thần học đối thoại liên tôn, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 66-73.
Vài kinh nghiệm giúp thanh thiếu niên cai nghiện ma túy, Tư Cù, tr. 109-119.

Số 15 (Tháng 03/1999) : Luân lý sinh học

Khoa luân lý sinh học, Bình Hòa, tr. 7-12.
Hiến chương của các nhân viên y tế, Phan Tấn, tr. 13-28.
Nhân bản vô tính: thực trạng kỹ thuật và lượng giá về đạo đức, Marciano Vidal, tr. 29-43.
Đầu tiên là cừu, rồi đến con người chăng ?, Eberhard Schockenhoff, tr. 44-48.

NĂM 1998

Số 14 (Tháng 12/1998) : Thần học mục vụ

Thần học mục vụ, Bình Hòa, tr. 7-22.
Thần học mục vụ theo công đồng Vaticano II, Tấn Anh, tr. 23-32.
Mục vụ cho người nghiện ma túy, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 33-42.
Mục vụ huấn giáo, Tấn Cường, tr. 43-48.
Thần học về giáo dân, Việt Nam, tr. 44-49.
Thần học về giáo dân tại THĐGM năm 1987, Hoàng Việt, tr. 50-59.

Số 13 (Tháng 09/1998) : Thần học về các tôn giáo

Kitô giáo với các tôn giáo, Bình Hòa, tr. 7-26.
Vấn đề tự do tín ngưỡng theo dòng lịch sử, Tấn Anh, tr. 27-39.
Tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, Tấn Cường, tr. 40-49.
Lịch sử của mối tương quan giữa Kitô giáo với các tôn giáo, Bình Hòa, tr. 50-74.
Thần học về các tôn giáo, Phan Tấn, tr. 75-95.

Số 12 (Tháng 06/1998) : Học thuyết xã hội của giáo hội

Học thuyết Xã hội của Giáo hội, Phan Anh, tr. 7-26.
Trong lãnh vực Kinh tế, Bình Hòa, tr. 27-41.
Trong lãnh vực Chính trị, Tấn Cường, tr. 42-58.
Lịch sử vấn đề nhân quyền, Việt Nam, tr. 59-77.

Số 11 (Tháng 03/1998) : Con người - Nhân linh ư vạn vật

Giới thiệu: Thần học về con người, Tsth, tr. 7-10.
Quan niệm Kinh Thánh về con người, Phan Tấn Thành, tr. 11-20.
Lịch sử tư tưởng về con người, Bình Hoà, tr. 21-34.
Thần học về con người, Hoan Ca, tr. 35-45.
Con người với các loại văn hóa mới trong xã hội chúng ta, Tư Cù, tr. 46-62.
Con người, một huyền nhiệm, Bình Hòa, tr. 63-72.
Bồ tát đạo và Kitô đạo?, Vô Trú, tr. 74-81.
Một lối vào cho Hội nhập Văn hóa, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 82-94.

NĂM 1997

Số 10 (Tháng 12/1997) : Thần học đại kết

Thần học Đại kết, Tấn Anh, tr. 5-27.
Tuyên xưng Đức tin Đại kết, Bình Hòa, tr. 28-57.
Phong trào đại kết - Những chặng đường và thách đố, P.X Nguyễn Văn Nhứt, O.P, tr. 58-72.
Đường vào Thiền - Phần 2, Vô Trú, tr. 74-86.
Ngẫm nghĩ về cuộc Nhập thể Văn hóa của Giáo hội Việt Nam, Thái Sơn, tr. 94-104.

Số 9 (Tháng 09/1997) : Hôn nhân và gia đình

Những chặng đường tiến triển của Thần học về Hôn nhân, Bình Hòa, tr. 7-16.
Cuộc tranh luận về tính cách Bí tích của Hôn nhân các kitô hữu, Tấn Anh, tr. 17-22.
Thần học mục vụ về Hôn nhân, Hoa Trang, tr. 23-33.
Ý thức về hạnh phúc trong hôn nhân, Nam Giao, tr. 35-41.
Luật pháp và hôn nhân, Tsth, tr. 42-66.

Số 8 (Tháng 06/1997) : Thần học về đời sống tận hiến

Thần học về đời sống tận hiến, Bình Hòa, tr. 7-25.
Linh mục, người là ai?, Tấn Anh, tr. 26 - 48.
Các văn kiện về đời tu 1965-1996, Lê Hoan, tr. 49-79.
Hai điểm truy vấn: Hội nhập văn hóa và tính cách đa văn hóa, Gregory Baum, tr. 81-90.

Số 7 (Tháng 03/1997) : Thần học về Đức Ki-tô

Những bức chân dung của Đức Kitô trải qua 20 thế kỷ, Kim Thao, tr. 7-31.
Thần học Kinh thánh về Thập giá, Bình Hòa, tr. 32-43.
Những suy tư của các Giáo phụ và các nhà thần học về Thập giá, Tấn Anh, tr. 45- 54.
Bất tử hay Phục sinh, Hoa Trang, tr. 55-75.
Chứng từ về Thiền và Cầu nguyện, Vũ Văn Thiện, tr. 77-91.

NĂM 1996

Số 6 (Tháng 11/1996) : Mầu nhiệm Thiên Chúa

Thần học về tạo dựng, Kim Thao, tr. 7-18.
Ý nghĩa của lòng tin vào Thiên Chúa tạo dựng và những vấn đề hiện đại, Bình Hòa, tr. 19-33.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Tấn Hứa, tr. 34-54.
Thần học về Chúa Thánh Thần, Bình Hòa, tr. 55-88.
Đặc sủng, hồng ân và hoa trái của Thánh Thần, Hoa Trang, tr. 89-106.
Thần học về sự chết, Tấn Anh, tr. 109-131.

Số 5 (Tháng 08/1996) : Cầu nguyện

Con người và đời sống cầu nguyện, Phạm Quang, tr. 7-14.
Cầu nguyện Kitô giáo, Tsth, tr. 15-22.
Những phương pháp cầu nguyện trải qua lịch sử Kitô giáo, Tấn Hứa, tr. 23-27.
Những phương pháp tâm nguyện, Kim Thao, tr. 28-32.
Những phương pháp tâm nguyện theo thánh Inhaxi-ô, Huyền Thông, tr. 33-38.
Phương pháp cầu nguyện theo cha Luis de Granada và dòng Carmêlô, Thảo Phương, tr. 39-43.
Phương pháp tâm nguyện của các tác giả Pháp thế kỷ 17, Tsth, tr. 44-49.
Kết luận về các phương pháp cầu nguyện, Tấn Anh, tr. 50-54.
Thần bí Kitô giáo và thần bí ngoài Kitô giáo, Kim Thao, tr. 55-59.
Thánh Tê-rê-xa A-vi-la với sự cầu nguyện, Hoàng Văn, tr. 60-66.
Thần học về cầu nguyện theo thánh Tê-rê-xa A-vi-la, Tsth, tr. 67-72.
Những điểm nổi bật trong các tác phẩm của thánh Catarina Siena, Tsth, tr. 73-79.
Đạo lý về chiếc cầu theo thánh Catarina Siena, Hoa Trang, tr. 79-84.
Vai trò của thân xác trong việc cầu nguyện, Vandana Mataji, RSCJ, tr. 85-104.
Đức tin hội nhập văn hóa hay đồng dạng với văn hóa,..., tr. 105-120.

Số 4 (Tháng 04/1996) : Linh đạo

Tu đức học là gì?, Bình Hòa, tr. 7-17.
Linh đạo và các linh đạo, Francois Vandenbroucke, O.S.B, tr. 18-40.
Linh đạo qua dòng lịch sử, Tsth, tr. 41-67.
Những linh đạo khác nhau dựa theo bậc sống, Phan Tấn, tr. 68-86.
Tác vụ văn hóa, Gotthard Fuchs, tr. 88-105.
Làm sao nói về im lặng?, Vô Trú, tr. 106-110.

NĂM 1995

Số 3 (Tháng 02/1995) : Học thuyết thánh Tôma

Thánh Tô-ma: con người và tác phẩm, Tsth, tr. 9-20.
Thánh Tô-ma: con người tri thức và thánh thiện, Trần Trung- Nguyễn Trọng, tr. 21-32.
Tình thầy trò giữa An-bê-tô và Tô-ma, Minh Thông, tr. 33-36.
Bạn có biết?, Tsth, tr. 37-38.
Tính Thời sự của học thuyết Thánh Tô-ma, Gioan Phaolô II, tr. 39-51.
Truyền thống Thánh Tô-ma từ công đồng Va-ti-ca-nô II, Gerald McCoo, tr. 52-71.
Thánh Tô-ma và Ơn Linh Hứng Thánh Kinh, Pierre Benoit, tr. 72-90.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong lịch sử Giáo Hội, Bình Hòa, tr. 91-97.
Quan niệm về thần học luân lý theo Thánh Tô-ma, Kim Thao, tr. 98-103.
Thần học về con người theo các Giáo Phụ và Thánh Tô-ma, Phan Tấn, tr. 104-108.
Mầu nhiệm truyền tin với thánh Tô-ma A-qui-nô Suma Theologiae III, Q. 30), tr. 109-118.
Một đề nghị đơn giản dành cho người bắt đầu đọc Thánh Tô-ma, Otto Hermann Pesch, tr. 119-126.
Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, Vandana Mataji, tr. 129-147.
Từ Vô Ngã đến Tánh Không, Đăng Sơn Vô Trú, tr. 148-152.

NĂM 1994

Số 2 (Tháng 11/1994) : Thần học luân lý

Kitô giáo có một nền luân lý riêng không?, Bình Hòa, tr. 6-11.
Những đặc trưng của luân lý Ki-tô giáo, Kim Thao, tr. 12-16.
Có buộc phải giữ hết các mệnh lệnh luân lý của Tân Ước không?, Phan Tấn, tr. 17-22.
Lương tâm là gì?, Bình Hòa, tr. 26 -28.
Những quan điểm khác nhau về Lương Tâm trải qua lịch sử, Kim Thao, tr. 29-34.
Học thuyết về lý lẽ cân xứng trong thần học luân lý, Phan Tấn, tr. 35-40.
Sự lựa chọn căn bản, Kim Thao, tr. 41-45.
Lịch sử thần học luân lý, Bình Hòa, tr. 46-55.
Những nét đặc trưng của luân lý Ki-tô giáo theo Sách Giáo Lý Công Giáo, Phúc Nhạc, tr. 56-60.
Giới thiệu Thông điệp Veritatis Splendor, Đức Anh, tr. 62-71.
Những vấn đề chính của thần học luân lý chung quanh thông điệp Veritatis Splendor, Bình Hòa, tr. 72-76.
Lương tâm và chân lý theo thông điệp Veritatis Splendor, Kim Thao, tr. 77- 82.
Thần học tại Á Châu, Phan Tấn, tr. 84-89.

Số 1 (Tháng 08/1994) : Những đường hướng mới của Thần học

Những biến chuyển thần học sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Bình Hòa, tr. 5-9.
Thần học giải phóng, Bình Hòa, tr. 10-14.
Những thay đổi của thần học luân lý từ Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Bình Hòa, tr. 15-20.
Những phương pháp tìm hiểu Kinh Thánh, Bình Hòa, tr. 21-26.
Thần học về Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Kim Thao, tr. 27-31.
Những vấn đề Ki-tô học hiện đại, Kim Thao, tr. 32-37.
Thần học về sự cứu độ, Kim Thao, tr. 37-42.
Giáo Hội học sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Kim Thao, tr. 42-48.
Những đường hướng của Thánh Mẫu Học, Kim Thao, tr. 48-53.
Thần học về các bí tích, Kim Thao, tr. 53-58.
Cánh chung luận, Kim Thao, tr. 58-64.
Nữ thần học, Kim Thao, tr. 64-69.
Vài suy nghĩ về hội nhập văn hóa, Mạnh Khoa, tr. 70-73.
Suy nghĩ về công cuộc Tin Mừng hóa của Giáo hội trên quê hương Việt Nam, Lê Quang, Đỗ Minh, tr. 73-85.
Diễn văn của Đức cha Leobard D’souza, Tổng Giám mục Nagpur, Leobard D'souza, tr. 86-89.
Hội nhập văn hóa trong đời tu và trong việc đào tạo, Thomas Aykara, C.M.I, tr. 90-109.
Hội nhập văn hóa, một khái niệm phong phú, Timothy Radcliffe, O.P, tr.110- 116.