Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

TƯỞNG NHỚ ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI

Mời quý vị đọc lại một vài tư tưởng của thần học gia Joseph Ratzinger - Đức Bênêđíctô XVI trong Thời sự Thần học.

  1. Thần học của Joseph Ratzinger: Những tư tưởng chủ đạo, số 54 (tháng 11/2011), tr. 96-134.
  2. Tạo dựng và tiến hoá: Tư tưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Số 2 - tháng 2/2009, tr. 7-17. 
  3. Tuyên xưng chân lý Kitô giáo trong một thế giới đa nguyên, số 45 (tháng 9/2006), tr. 93-111. 
  4. Khuôn mặt hy vọng: Thông điệp Spe salvi của Đức Bênêđictô XVI, số 69 (tháng 8/2015), tr. 36-62.
  5. Vài quan niệm thần học nổi bật của Sách GLHTCG,  số 58 (tháng 11/2012), tr. 127-151.
  6. Đức Giêsu, người đẹp tuyệt trần, số 73 (tháng 8/2016), tr. 52-60.  
  7. Chuẩn bị cho việc phục vụ trong thừa tác vụ linh mục, số 3 - tháng 9/2009, tr. 114-132.
  8. Niềm vui của các linh mục được thánh hiến cho phần rỗi thế giới,  số 3 - tháng 9/2009, tr. 92-95.
  9. Thánh Tôma Aquinô 1,2,3, số 55 (tháng 1/2012), tr. 7-31.  
  10. Nhân quyền trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, số 60 (tháng 5/2013), tr. 88-114.