Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

THỜI SỰ THẦN HỌC – SỐ 44, THÁNG 6/2006

CHỦ ĐỀ: TẠO DỰNG VÀ TIẾN HOÁ

LỜI NGỎ


Thế giới - Vũ trụ - Con người đã được hình thành thế nào? Phải chăng một cuộc tiến hoá hàng triệu triệu năm đã diễn ra và sau khi thế giới, vũ trụ có mặt, thì con người xuất hiện như đỉnh cao của cuộc tiến hoá này?… Những câu hỏi như trên đã từng là mối bận tâm các nhà bác học, sinh vật học, nhân chủng học, khảo cổ học… và cả các nhà Thần học nữa. Tất cả họ dường như muốn tìm một câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi trên. Nhưng xem ra, vẫn chưa có kết luận chung cuộc. Thời gian cùng lịch sử phát triển của tư tưởng đã bổ sung - ngày càng phong phú - cho câu trả lời này.

Thời sự Thần học số 44 này với chủ đề “Tạo dựng và Tiến hóa” muốn cùng nhìn lại khái quát dòng tư tưởng tạo dựng và tiến hoá này với “Con người trong dòng lịch sử tạo dựng và tiến hóa” (Bài 1); “Thần học về sự tạo dựng” (Bài 2).

Tiếp đến, “Từ lời ru của mẹ đến Lời hằng sống của Đức Kitô” (Bài 3) và “Thần học về Logos theo các Giáo Phụ” (Bài 4) xin cùng đồng hành với Hội Thánh Việt Nam trong năm “Sống Lời Chúa” 2006 này.

Kế, “Thần học về Niềm Vui” (Bài 5) là phần kết luận cho “đạo Kười” đã được đăng nhiều kỳ, từ số 38, tháng 12/2004 cho đến nay. Hy vọng độc giả đã có nhiều niềm vui “nho nhỏ”.

Sau, như vẫn biết, tháng7 - tháng 8 là mùa lãnh áo dòng, Khấn, và nhất là lãnh tác vụ Linh mục. Thời sự Thần học cùng chia sẻ niềm vui và nhất là cùng suy tư với các Tân Linh mục trong mùa hồng phúc này với bài “Quyền lực và vinh quang trong đời tận hiến”.

Cuối cùng, là Hành trình Cứu độ theo Thánh kinh.

Thời Sự Thần học thân chúc bạn đọc niềm vui, bình an và hạnh phúc luôn.

Thân kính,
Thời Sự Thần học