Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

LỊCH SỬ ỦY BAN GIÁO HOÀNG VỀ THÁNH KINH

Thời sự Thần học - Số 84, tháng 05/2019, tr. 59-79 

_Miren Junkal Guevara Llaguno_ 

Thể chế mang tên là Ủy ban Giáo hoàng về Thánh Kinh (PCB) được ĐTC Lêô XIII thành lập ngày 30/10/1902 do tông thư Vigilantiae studiique , với mục đích (hơi khái quát)  là “cổ vũ việc nghiên cứu Thánh Kinh, bảo vệ Lời Chúa không những khỏi những sai lầm mà còn khỏi bất cứ ý kiến nào lệch lạc”. Sự ra đời của thể chế này được gắn liền với thông điệp Providentissimus Deus năm 1893.

Ủy ban được tổ chức giống như các Thánh Bộ của giáo triều, và được coi như một cơ quan của Huấn quyền, với thành phần gồm các hồng y và các cố vấn. Ủy ban đầu tiên gồm các thành viên hồng y là Rampolla, Parocchi, Satolli, Segna, Vives y Tutó; cùng với 41 chuyên viên làm cố vấn trong số đó có M. -J. Lagrange, F. von Hummelauer và F. Prat. Hình như vào lúc đầu, người ta muốn dùng Revue Biblique  làm cơ quan chính thức của Uỷ ban, nhưng từ năm 1909 trở đi, các văn kiện của Ủy ban được đăng trên Acta Apostolicae Sedis.