Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

GIÁO HỘI VỚI NHỮNG NGƯỜI VÔ THẦN, VÔ TÍN NGƯỠNG

Thời sự Thần học - Số 62, tháng 11/2013, tr. 128-156

Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

Phần I. Điểm qua các văn kiện của Giáo hội
I. Từ Công đồng Vaticanô I (1870) đến Vaticanô II (1965): A. Gaudium et spes. B. Những văn kiện khác của Công đồng
II. Từ công đồng Vaticanô II đến nay (1965-2013): A. Văn phòng về những người vô tín ngưỡng. B. Những văn kiện khác của Toà thánh

Phần II. Tìm hiểu hiện tượng vô thần
I. Từ ngữ: A. Tiếng Việt. B. Tiếng Latinh: athei / non credentes / infideles
II. Vô thần là gì? A. Các dạng thức. B. Các động lực
III. Lịch sử hiện tượng vô thần ở châu Âu: A. Cổ thời. B. Thời cận đại: các thuyết vô thần nhân bản. C. Văn hoá vô thần
IV. Vài suy nghĩ
Read More

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

THẦN HỌC CÁC TÔN GIÁO DƯỚI LĂNG KÍNH CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Thời sự Thần học - Số 62, tháng 11/2013, tr. 89-127

  1. Lịch sử ra đời của Tuyên ngôn Nostra aetate
  2. Những giá trị tích cực hàm chứa trong các truyền thốngtôn giáo (2.1. Lumen gentium. 2.2. Ad gentes. 2.3. Nostra aetate)
  3. Các chú giải đối nghịch nhau về các bản văn của Công đồng (3.1. Thái độ đơn giản hoá các giáo huấn của Công đồng. 3.2. Lối diễn dịch thái quá. 3.3. Hướng tới một đánh giá quân bình hơn)
  4. Tác động hỗ tương giữa các giáo huấn của Công đồng và các suy tư thần học. (4.1 Khuynh hướng thần học hoàn thiện. 4.2. Mầu nhiệm Đức Kitô trong truyền thống các tôn giáo)
Read More

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

“TÍN 信” TRONG TƯ TƯỞNG NHO GIÁO

Thời sự Thần học - Số 62, tháng 11/2013, tr. 65-88

Trần Ngọc Thiện, O.P.

I. Khái niệm thuật ngữ: 1. Khái niệm. 2. Chữ Tín trong các kinh điển Nho giáo
II. Tín với tương quan bản thân: 1. Quân tử. 2. Học vấn và Tu thân
III. Tín trong tương quan với mọi người: 1. Bằng hữu. 2. Việc làm. 3. Chính trị
IV. Tín trong tương quan siêu việt: 1. Tri Thiên (知天). 2. Sự Thiên (事天). 3. Lạc Thiên (樂天). 4. Đồng Thiên (同天)
Read More

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

“TIN” TRONG QUAN NIỆM GIẢI THOÁT CỦA PHẬT GIÁO

Thời sự Thần học – Số 62, tháng 11/2013, tr. 39-63

Nguyễn Hải Đăng, O.P.

I. “Tin” theo quan niệm Phật giáo: 1. “Chánh tín” hay “Tịnh tín”. 2. “Tin” hướng đến cứu cánh giải thoát.
II. “Tin” theo lập trường giải thoát của Phật giáo Nguyên Thủy (H: 源始佛教): 1. “Tin” vào hạt mầm giải thoát nơi chính mình. 2. “Tin” vào ngôi Tam Bảo. 3. Thực hành “tin” trong pháp môn “niệm Phật” của Phật giáo Nguyên thủy
III. Sự tiến triển về “Tin” trong Phật giáo Đại thừa: 1. Sự hình thành giáo lý “Phật thân” (S: Buddha-kaya,佛 身). 2. Sự hình thành và phát triển giáo lý “Bồ-tát thừa” (S: bodhi-sattvas, 菩薩). 3. Thực hành “tin” trong pháp môn “Tịnh Độ” của Phật giáo Đại thừa
IV. Nhận Định: Hiểu đúng về “tin” trong quan niệm giải thoát của Phật giáo
Read More

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN TRONG NIỀM TIN ẤN GIÁO

LTS : Tổng hội lần thứ 290 của Dòng Đa Minh bắt đầu hôm nay (8/7/2019), tại TGM Xuân Lộc. Đây là lần đầu tiên Tổng hội của Dòng được tổ chức tại một quốc gia in đậm dấu ấn của Khổng giáo và Phật giáo, với số Kitô hữu chỉ chiếm 8% dân số. Trong bài phỏng vấn trước thềm Tổng hội, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, Tổng thư ký Tổng hội cho hay: “Tổng hội lần này mang tầm quan trọng đối với toàn Dòng vì là biểu tượng cho cánh cửa mở ra với các nền văn hoá ngoài Âu châu.”
Read More

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

MỘT VÀI GHI NHẬN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM VỀ GIÁO DỤC[1]

Thời sự Thần học – Số 61, tháng 08/2013, tr. 187-205

__Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B.__

I. Vài nét chấm phá trong bức tranh tổng quát của Giáo hội tại Việt Nam về giáo dục
II. Những thách đố về giáo dục hiện nay cho Giáo hội tại Việt Nam
III. Giáo hội trong tiến trình canh tân chính mình trong chiều kích giáo dục

Read More

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

FABC VÀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI CHÂU Á

Thời sự Thần học – Số 61, tháng 08/2013, tr. 171-186

_GM. Phaolô Bùi văn Đọc_ 

I. Tổng quát
II. Đại hội lần X của FABC: Kỷ niệm 40 năm
III. Suy nghĩ về Sứ điệp của Hội nghị khoáng đại lần X

I. Tổng quát


1. Từ ngữ


FABC: Federation of Asian Bishops’ Conferences - Liên hiệp các Hội Đồng Giám Mục Á Châu gồm 18 thành viên chính thức, trong đó có Việt Nam đã là thành viên đồng sáng lập; 13 thành viên không chính thức, trong đó có Macao và Hồng Kông.

Read More