Chân lý sẽ giải thoát anh em (Ga 8,32)

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

SỰ TIẾN TRIỂN TRONG LỐI HIỂU CỦA GIÁO HỘI VỀ VĂN HÓA

Thời sự Thần học – Số 17, tháng 09/1999, tr. 71-89 

Aylward Shorter 
_____ Chuyển ngữ : K’Bao 

QUAN NIỆM KINH ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI VỀ VĂN HÓA 

Người ta quen sử dụng thuật ngữ ‘văn hóa’, để áp dụng chuyên biệt cho điều gọi được là ‘văn hóa trí tuệ’, gồm âm nhạc cổ điển, opera, sân khấu nghiêm túc, văn chương, thi phú và nghệ thuật. Là ‘kẻ sùng mộ văn hóa’ có nghĩa là thuộc về những giai cấp có học, biết thưởng thức nghệ thuật, còn chính văn hóa thì được coi như di sản của một tầng lớp ưu tú có được khiếu thẩm mỹ cao cấp. Ngay trong những nước gọi là Thế Giới Thứ Ba, người ta cũng có thể sử dụng ‘văn hóa’ theo một cách thức hạn chế như vậy.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

HỘI NHẬP VĂN HOÁ : NỘI DUNG CÁC THUẬT NGỮ

Thời sự Thần học – Số 16, tháng 06/1999, tr. 75-93

Aylward Shorter
_____ Chuyển ngữ : K’Bao

Một tài liệu giữa thế kỷ II được biết dưới cái tên Thư gửi Diognetus là một thiên khảo luận minh giáo dưới hình thức một bức thư. Người ta không biết gì về nguồn gốc và tác giả, nhưng bức thư nặc danh đó có lẽ đã khai sinh trong thời Giáo Phụ một nhóm người mệnh danh là Các Nhà Minh Giáo và cùng với họ là việc khai mào hội nhập văn hóa (HNVH) như một thực tại lịch sử trong Giáo hội gồm các Lương Dân. Có lẽ nên bắt đầu khám phá ý niệm và việc thực hành HNVH với đoạn văn thời danh gửi Diognetus.

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

TIẾN ĐẾN MỘT NỀN THẦN HỌC HỘI NHẬP VĂN HÓA

“Toward a Theology of Inculturation” - Tiến đến một nền Thần học Hội nhập Văn hóa của Aylward Shorter là một tác phẩm đầu tiên tập hợp nhiều suy tư hiện đại của Giáo hội Công giáo về vấn đề: Làm thế nào để tồn tại trong một thế giới đa văn hóa? Sách xuất bản lần đầu năm 1987, chia thành 5 phần và 19 chương.

Cha Aylward Shorter, từng là Chủ Tịch Hiệp Hội Truyền Giáo tại Luân Đôn, là Giáo sư về Nghiên Cứu Châu Phi tại Học Viện Công Giáo Đông Phi Châu và nhiều nơi khác, đồng thời là Cố Vấn cho Hội Đồng Toà Thánh về các người ngoài-Kitô Giáo và là một thần học gia nhiều kinh nghiệm về Hội nhập Văn hóa tại Phi Châu. 

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

TIN MỪNG VÀ VĂN HOÁ

Thời sự Thần học - Số 39, tháng 09/2004, tr. 121-144

Phan Tấn

Năm thánh Truyền giáo 2004 đã trôi qua được hơn một nửa. Không biết đã có mấy ai đi điều tra sự hưởng ứng của các tín hữu đối với Năm thánh như thế nào. Dù sao, Năm thánh Truyền giáo được mở ra không chỉ để đi viếng nhà thờ lãnh ơn Đại xá, nhưng còn để gây ý thức về ơn gọi truyền giáo của các Kitô hữu xét như cá nhân và nhất là xét như cộng đoàn. Chúng tôi xin được đóng góp một phần nho nhỏ trong lãnh vực thần học, qua việc suy tư về mối tương quan giữa Tin mừng và văn hoá, một vấn đề thời sự trong thần học về Truyền giáo cũng như trong các văn kiện Toà thánh. 

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

LINH ĐẠO CỦA CÁC ẨN SĨ SA MẠC

Thời sự Thần học - Số 39, tháng 09/2004, tr. 89-103

Th. Phaolô và Th. Antôn ẩn sĩ
Tranh của Diego Velázquez
(1599–1660)
 Bùi Thiện

Đời tu là mùa xuân của Giáo hội nhưng đời ẩn tu là cánh én báo hiệu mùa xuân. Tuy là hình thức tu trì đầu tiên nhưng đời ẩn tu vẫn đóng góp nhiều cho Giáo hội, mở đường cho các hình thức tu trì sau này. Dù các ẩn sĩ không sống thành cộng đoàn, không chịu áp chế của một sức ép nào nhưng họ vẫn khắc hoạ được chân dung của người tu sĩ : từ bỏ, thực hành nhân đức để trở thành người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Chính các cộng đồng ẩn tu là nền móng cho đời ẩn tu sau này.

I. NGUỒN GỐC ĐỜI ẨN TU
Trước Body