Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

THỜI SỰ THẦN HỌC - SỐ 90

CHỦ ĐỀ : THẦN HỌC THẬP GIÁ 

LỜI GIỚI THIỆU


Chủ đề của số báo được chọn nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đề cập đến lịch sử của dòng, bởi vì đã có một bài viết của nữ tu Hồ Thị Quyết, Dòng Mến Thánh Giá: Đôi nét về nguồn gốc và phát triển đăng trong số 66 (tháng 11/2014) trang 87-113. Những bài trong số này trình bày những khía cạnh lịch sử khác của thần học thập giá: lịch sử của Tân Ước, lịch sử của thần học và lối sống đạo, lịch sử của phụng vụ, lịch sử của thần học cứu độ, lịch sử linh đạo.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

LỊCH SỬ CÁC NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ

Thời sự Thần học - số 80, tháng 05/2018, tr. 156-176

_Bình Hòa_

I. Nguồn gốc
II. Diễn tiến: Các lần Đại Hội quốc tế từ 1986-2017
III. Tóm lược: Các chủ đề. Mục tiêu và ý nghĩa
Trong bài này, chúng tôi muốn giới thiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một sáng kiến do Tòa Thánh đề xướng để thi hành mục vụ giới trẻ. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó qua việc ôn lại nguồn gốc, sự tiến triển trải qua các lần tổ chức, từ đó học hỏi vài kinh nghiệm. 

World Youth Day 1995 - Manila

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

MỤC VỤ GIỚI TRẺ : Suy Tư Thần Học

Thời sự Thần học - số 80, tháng 05/2018, tr. 139-155

_Don Rossano Sala, S.B.D._

Tác giả là một linh mục Dòng Don Bosco, giáo sư đại học Salesianum (Roma), giám đốc nguyệt san Note di pastorale giovanie, được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Thư ký đặc biệt cho Thượng hội đồng Giám mục 2018. Bài này tóm lại bài thuyết trình trước Ủy ban mục vụ giới trẻ của Hội đồng Giám mục Italia (ngày 12/2/2014)[1]. Chữ viết tắt: MVGT = Mục vụ giới trẻ. Dàn bài:
I. Những câu hỏi nền tảng: Hải đăng, chân trời và bến cảng của MVGT
II. Chiến lược: tỏ cho thấy vẻ đẹp của Kitô giáo
III. Phong cách: làm chứng, gần gũi, cốt yếu
IV. Phẩm tính: huynh đệ, đồng trách nhiệm, môn đệ

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

MỤC VỤ GIỚI TRẺ TRẢI QUA LỊCH SỬ

Thời sự Thần học - số 80, tháng 05/2018, tr. 111-138

_DPG_

Bài này tóm tắt mục từ “Storia della pastorale giovanile” của các giáo sư Ottorino Pasquato, Agostino Favale, Domenico Sigalini, thuộc đại học Salesianum (Roma), viết trên Dizionario di pastorale giovanile (ed. M. Midali - R. Tonelli), Elledici Torino, 1989 và 1992, Nguồn : Storia della PG
I. Cổ đại
  A. Giáo dục nói chung.
  B. Huấn giáo.
  C. Mục vụ ơn gọi.
II. Trung đại
  A. Mục vụ bí tích.
  B. Mục vụ gia đình.
  C. Việc đào tạo tại các đan viện.
  D. Việc đào tạo giáo sĩ.
  E. Việc đào tạo giáo dân.
III. Cận đại
  A. Các văn kiện Huấn quyền.
  B. Mục vụ huấn giáo.
  C. Vai trò của các dòng tu đối với mục vụ giới trẻ.
  D. Các “oratorio”
IV. Hiện đại (thế kỷ XX)
  A. Từ đầu đến 1960.
  B. Bầu khí sôi động của thập niên 60.
  C. Thập niên 70.
  D. Các thập niên cuối cùng của thế kỷ.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

GIỚI TRẺ TRONG KINH THÁNH

Thời sự Thần học - số 80, tháng 05/2018, tr. 181-110

_Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P._

Conversion of Lydia (Acts 16:11–15)
I. Dẫn nhập
II. Khảo sát các hạn từ về giới trẻ trong Kinh Thánh
  1/ Cựu Ước
  2/ Tân Ước
III. Kết luận

I. Dẫn nhập


Trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, việc xác định đối tượng hay định nghĩa đối tượng nghiên cứu là điều tối cần thiết, và lĩnh vực nghiên cứu về giới trẻ cũng không nằm ngoài quy định này. Thế mà, việc xác định đối tượng giới trẻ, hay định nghĩa giới trẻ, thoạt tiên xem ra dễ dàng, thế nhưng khi nghiên cứu kỹ lưỡng, thì lại gặp nhiều khó khăn. Chí ít, có 2 khó khăn chính yếu trong việc xác định một khung định nghĩa chung về giới trẻ : (1) xét về mặt ngữ nghĩa, giới trẻ là một hạn từ quá phổ quát, quá rộng : giới trẻ là những người trẻ, vừa được dùng để chỉ một giai đoạn của cuộc đời, từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành, vừa được dùng để chỉ những đặc nét chỉ có nơi người trẻ, vốn được thể hiện ra qua phong cách, thần thái, tính tình, v.v., (2) giới trẻ có thể được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, tùy lĩnh vực nghiên cứu (Xã hội học, Tâm lý học, Pháp luật, Sinh học, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, v.v.), và tùy quan điểm của mỗi tác giả, có người nhìn theo hướng tích cực, có người lại nhìn theo hướng tiêu cực.[1]

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

GIỚI TRẺ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA MỘT SỐ LÝ THUYẾT TÂM LÝ HỌC

Thời sự Thần học - số 80, tháng 05/2018, tr. 36-80

_Tu sĩ Gioan Nguyễn Long Quân, O.P._

I. Tổng quan về giới trẻ
  A. Vấn đề thuật ngữ
  B. Sơ lược vấn đề nghiên cứu thanh niên
II. Sự phát triển về thể chất
III. Lý thuyết phát triển nhận thức
  A. Lý thuyết nhận thức của Piaget
  B. Một vài ghi nhận về sự phát triển nhận thức
IV. Lý thuyết phát triển tâm lý tính dục
  A. Lý thuyết của Sigmund Freud
  B. Lý thuyết cơ chế phòng vệ của thanh niên theo Anna Freud
V. Lý thuyết phát triển tâm lý xã hội
  A. Lý thuyết tâm lý xã hội của Erik Erikson
  B. Phát triển căn tính (identity)
VI. Lý thuyết phát triển luân lý

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

TUỔI TRẺ DƯỚI CÁI NHÌN LỊCH SỬ VĂN HÓA

Thời sự Thần học - số 80, tháng 05/2018, tr. 13-35

_Alessandro Cavalli_

Tóm lược mục từ “Giovani” trên Enciclopedia delle scienze sociali (1994)[1]. Tác giả là giáo sư xã hội học tại đại học Pavia (Italia) và giáo sư thỉnh giảng tại Paris, Heidelberg. Bài nghiên cứu này cho chúng ta theo dõi lịch sử của tuổi trẻ trong các xã hội sơ khai cũng như trong các xã hội châu Âu. Chúng tôi bỏ qua những biểu đồ thống kê thực hiện tại các quốc gia châu Âu vào cuối thế kỷ XX.
1/ Khái niệm về tuổi trẻ
2/ Những khía cạnh lịch sử
  a) Các nhóm trẻ trong các xã hội sơ khai và các xã hội thời cổ.
  b) Tuổi trẻ tại châu Âu thời tiền công nghệ.
  c) Tuổi trẻ trong xã hội công nghệ.
3/ Thanh niên trong các xã hội tiến bộ ngày nay
  a) Kéo dài giai đoạn tuổi trẻ.
  b) Mở rộng điều kiện sinh viên.
  c) Chậm bước vào giai đoạn lao động.
  d) Từ gia đình gốc đến việc thành lập một gia đình mới.
4/ Văn hóa tuổi trẻ
  a) Kiến tạo căn cước.
  b) Quan niệm về thời gian.
  c) Thời gian nhàn rỗi và tiêu khiển.
  d) Những lối ứng xử tập thể.
  e) Sự bất mãn của tuổi trẻ.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

NỮ TU ‘MIỀN THƯỢNG’ LÀM ‘MẸ’

Thời sự Thần học - số 79, tháng 02/2018, tr. 178-194

Nữ Tu – Người Mẹ Tinh Thần
Làm ‘Mẹ Tinh Thần’ trong Đời Hoạt Động Tông Đồ
Các ‘Mẹ’ Ảnh Phép Lạ
Các ‘Mẹ’ Nữ Vương Hòa Bình
‘Đây là Mẹ con!’