Chân lý sẽ giải thoát anh em (Ga 8,32)

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 7 năm 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA: Từ Vatican II đến Năm thánh Lòng Thương Xót

Thời sự Thần học - số 71, tháng 2/2016, tr. 45-70

Dàn bài

I. Vatican II làm sống dậy cảm thức tín hữu về Thiên Chúa xót thương

II. Lòng thương xót của Thiên Chúa theo Gioan Phaolô II trong Dives in Misericordia
A. Chiều kích nhân học
B. Chiều kích Kitô học
C. Chiều kích Giáo hội

III. Lòng Thương xót của Thiên Chúa trong Thông điệp Deus Caritas Est

IV. Lòng Thương xót của Thiên Chúa trong văn kiện Misericordiae Vultus

V. Lòng thương xót của Thiên Chúa trong các văn kiện của FABC

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2016

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT

Thời sự Thần học - số 71, tháng 2/2016, tr. 132-152

Dài bài

I. Hiểu thế nào về lòng thương xót

II. Thực thi lòng thương xót phần thiêng liêng
  1. Nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi
  2. Học sống tha thứ và thương xót là điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất.

III. Thực thi lòng thương xót phần xác
  1. Chia sẻ vật chất.
  2. Tôn trọng sự sống

Viết tắt: EV = Evangelium Vitae

Bs Trần Như Ý Lan, C.N.D. 

Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016

TRÌNH BÀY LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA : HUẤN GIÁO

Thời sự Thần học - số 71, tháng 2/2016, tr. 117-131

Dàn bài

1. Huấn giáo giúp cho các tín hữu thấu hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa

2. Huấn giáo giúp cho các tín hữu đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa

3. Huấn giáo giúp cho các tín hữu được biến đổi trong Đức Kitô nhờ thực thi lòng thương xót

4. Huấn giáo giúp cho các tín hữu tích cực tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội 

Viết tắt: EG = Evangelii Gaudium ; MV = Misericordiae Vultus

Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016

CÁC THỪA TÁC VIÊN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT, CÁCH RIÊNG QUA BÍ TÍCH GIAO HOÀ

Thời sự Thần học - Số 71, tháng 02/2016, tr. 96-116

Dàn bài

I. Chúa Giêsu-Kitô, Thừa tác viên (minister) của lòng thương xót của Thiên Chúa 
  1. Trong tương quan với Thiên Chúa
  2. Trong tương quan với Hội thánh 
II. Hội thánh, Thân mình của Chúa Giêsu-Kitô là thừa tác viên (minister) của lòng thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu-Kitô
  1. Hội thánh và Lời thương xót của Thiên Chúa 
  2. Hội thánh và những hành vi bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa
  3. Hội thánh và những hành động của lòng thương xót 
III. Linh mục, cách riêng, qua việc tha tội, là thừa tác viên chính của lòng thương xót của thiên chúa nơi Bí tích Giao hoà
  1. Các nhân vật liên hệ đến Bí tích Giao hoà
  2. Hiệu quả của Bí tích Giao hoà 
  3. Bản chất của tội lỗi
  4. Linh mục, thừa tác viên chính của lòng thương xót của Thiên Chúa

Viết tắt: MV = Misericordiae Vultus

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2016

THỜI SỰ THẦN HỌC - SỐ 72, THÁNG 05/2016

CHỦ ĐỀ : THẦN HỌC LỊCH SỬ & LỊCH SỬ THẦN HỌC

LỜI GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu - pdf
Người ta thường trách rằng giới trẻ Việt Nam yếu về môn sử học. Có lẽ nhiều chuyên viên đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này, nhưng không rõ đã mấy ai đặt câu hỏi: Lịch sử là gì? Phải chăng đó là học thuộc lòng niên biểu của các biến cố?

Như sẽ thấy qua các bài viết dưới đây, “lịch sử” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. 1/ Thường lịch sử được hiểu như là một “di tích” thuộc về quá khứ mà ta cần phải ghi nhớ và bảo tồn; tuy vậy đôi khi lịch sử cũng được hiểu về hiện tại và tương lai nữa, chẳng hạn như khi nói “bên dòng lịch sử; chịu trách nhiệm trước lịch sử”. 2/ Có khi lịch sử được hiểu về những sự kiện hoặc biến cố đã xảy ra, đôi khi nó được hiểu về môn học ghi lại các biến cố đó (trước đây gọi là “sử ký”). Trong các ngôn ngữ châu Âu, có sự phân biệt giữa “histoire” và “historiographie”, đó là chưa kể sự phân biệt trong tiếng Anh giữa history và story hoặc trong tiếng Đức giữa geschichte và historie! 3/ Ngoài ra, bên cạnh chuyện viết lại và giải thích các biến cố lịch sử, có người còn muốn đi tìm ý nghĩa của lịch sử, quen được gọi là “triết lý về lịch sử” (khác với lịch sử triết học) : lịch sử chỉ là một chuỗi những chuyện xảy ra ngẫu nhiên, hoặc có một sự liên hệ giữa các biến cố dẫn đến một mục tiêu nào đó? Trong bối cảnh ấy, nảy ra câu chuyện “thần học lịch sử”, mà ta có thể hiểu theo hai nghĩa: “thần học về lịch sử”, hoặc “lịch sử của thần học”.

Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC BIỂU TỎ TRONG PHỤNG VỤ

Thời sự Thần học - Số 71, tháng 2/2016, tr. 71-95

Dàn bài

1. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu tỏ qua sự hiện diện của Ngài trong lịch sử cứu chuộc

2. Sự hiện diện của lòng Chúa xót thương trong Phụng vụ

3. Lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện qua thừa tác viên cử hành phụng vụ
________

Viết tắt: 

DC = Deus Caritas est 
EE = Ecclesia de Eucharistia 
LG = Lumen Gentium 
MV = Misericordiae Vultus 
SC = Sacrosanctum Concilium 

Lm. Antôn Hà văn Minh

Đức thánh cha Phanxicô trong Tông sắc Misericordiae Vultus đã viết: “Chúa Giê-su Kitô là dung nhan Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo xem ra được trình bày một cách chính xác trong câu nói ấy. Trong Chúa Giêsu thành Nazareth, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha trở nên sống động và rõ ràng, và đã tìm thấy tột đỉnh điểm của nó” [số 1]. 

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT: KINH THÁNH VÀ THẦN HỌC

Thời sự Thần học - Số 71, tháng 02/2016

LTS: Để giúp cho quý độc giả có thêm chất liệu suy tư và sống Năm thánh Lòng Thương Xót, đặc biệt trong mùa Chay này, chúng tôi sẽ lần lượt đăng các bài của Thời sự Thần học số 71, cùng với báo giấy vừa mới phát hành.
Trước Body